นาฬิกา

line share   facebook   twitter   youtube

  • หน้าแรก
  • Isranews
  • ข่าว
  • ยืนโทษ! คุกคนละ 5 ปี! 'อดีตนายกฯ-รอง-ปลัด' อบต.นาหว้า ทุจริตโครงการขยายท่อส่งน้ำเกษตร

footer logoIsranews Agency | สำนักข่าวอิศรา
สำนักงาน : เลขที่ 538/1 ถนนสามเสน แขวงดุสิต เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร 10300
เบอร์โทรศัพท์ : 0-2241-3160 เบอร์โทรสาร 0-2241-3161

Copyright © 2010 - 2020 https://www.isra.or.th All rights reserved.

 
SONP1