facebook twitter youtube rss

เรื่องเด่น นโยบายสาธารณะ

571020-scg-245x245 facebook-findus
twitter-findus 295x235 cp

ในกระแส

ปฏิรูปกระบวนการยุติธรรม คุยมาตั้งแต่ปี 58 พ.ต.อ.วิรุตม์ ชี้ถ...
วันอาทิตย์ ที่ 26 กุมภาพันธ์ 2560 เวลา 16:33 น.
อดีตกรรมการปฏิรูปกฎหมาย ชี้ ปฏิรูปกระบวนการยุติธรรม ต้องไม่หลงทิศ มองหลายอย่างวันนี้ขัดหลักนิติรัฐอย่างยิ่ง ด้านอัยการจันทิมา เปิดจุดอ่อนการทำงานอัยการ กฎหมายไม่เปิดช่องให้ร่วมสอบสวน แถมถูกจำกัดด้วยเวลา เจอ ปัญหาสำนวนหลุดลอย -งดสอบสวนอื้อ
พบนักสิทธิมนุษยชนภาคอีสาน ถูกสังหาร-อุ้มหายเป็นอันดับที่ 2 ร...
วันอาทิตย์ ที่ 26 กุมภาพันธ์ 2560 เวลา 09:01 น.
วิเคราะห์สถานการณ์การต่อสู้ของนักสิทธิมนุษยชนภาคอีสาน พบถูกสังหารและอุ้มหายเป็นอันดับที่ 2 ของประเทศไทยรองจากภาคใต้ ขณะที่กรรมการสิทธิฯ วอนรัฐวางตัวเป็นกลางปกป้องชาวบ้าน และยอมรับสิทธิของประชาชนในการเข้าถึงข้อมูลข่าวสาร และตรวจสอบรัฐได้
นายกส.ผู้ประกอบการ รปภ. ลุ้นพ.ร.บ.ธุรกิจรักษาความปลอดภัย เลื...
วันเสาร์ ที่ 25 กุมภาพันธ์ 2560 เวลา 12:06 น.
ใกล้ครบกำหนดแล้ว หลังหัวหน้า คสช. ใช้ม.44 ขยายเวลาจดทะเบียนธุรกิจ-ใบอนุญาต รปภ.เป็น 360 วัน นายกสมาคมผู้ประกอบการรักษาความปลอดภัยฯ ชี้ถึงวันบังคับใช้กฎหมายเชื่อ ยังคงใช้ไม่ได้ เหตุกฎหมายระดับรอง ซึ่งเป็นแนวปฏิบัตินั้นยังไม่ออกมา
ให้เวลา 90 งานวิจัยที่ใช้งบรัฐ ประชาชนต้องสามารถสืบค้น-ตรวจด...
วันเสาร์ ที่ 25 กุมภาพันธ์ 2560 เวลา 08:26 น.
ประกาศคณะกรรมการข้อมูลข่าวสารของราชการ กําหนดให้ข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับงานวิจัยที่ใช้เงินงบประมาณ เป็นข้อมูลข่าวสารที่ต้องจัดไว้ให้ประชาชนตรวจดูได้ ให้เวลา 90 วันหลังประกาศในราชกิจจานุเบกษา
อ่านต่อ..

LIKE [INFOGRAPHIC]

รายชื่อผู้ประกอบธุรกิจให้บริการ e-Money
วันอาทิตย์ ที่ 26 กุมภาพันธ์ 2560 เวลา 08:15 น.
INFO : รวยกระจุกจนกระจาย สังคมไทยสังคมแห่งความเหลื่อมล้ำ
วันอังคาร ที่ 14 กุมภาพันธ์ 2560 เวลา 12:38 น.
อ่านต่อ...

BANNER Thaioil1NEW 970 90