facebook twitter youtube rss

เรื่องเด่น - ศูนย์ข่าวเพื่อชุมชน

571020-scg-245x245 facebook-findus
twitter-findus 295x235 cp

สกู๊ป-สารคดีข่าว

เปิดระเบียบเงินอุดหนุน อปท.2559 เหมือน หรือต่างจากประกาศก.ก....
วันอาทิตย์ ที่ 29 พฤษภาคม 2559 เวลา 15:11 น.
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นใดเห็นสมควรให้เงินอุดหนุนแก่หน่วยงานที่ขอรับเงินอุดหนุน ให้นําโครงการขอรับเงินอุดหนุนของหน่วยงานดังกล่าวบรรจุไว้ในแผนพัฒนาท้องถิ่น และตั้งงบประมาณไว้ ในหมวดเงินอุดหนุนของงบประมาณรายจ่ายประจําปีหรืองบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติม ห้ามจ่ายจากเงินสะสม ทุนสํารองเงินสะสม หรือเงินกู้
จากบิลลี่ถึงเด่น คำแหล้ อุ้มหายความยุติธรรม สิทธิเสรีภาพ
วันอาทิตย์ ที่ 15 พฤษภาคม 2559 เวลา 15:09 น.
"ไม่เข้าใจว่า ทำไมคนคนนั้น มีอำนาจใหญ่ขึ้นเรื่อยๆ ทั้งๆ ที่คดี เกี่ยวกับบิลลี่ยังไม่จบ เขาอยู่เหนือกฎหมายหรือยังไง มีใครบ้างไหมพอจะอธิบายในหนูเข้าใจ”
'ร.ร.บ้านจันทร์' ต้นแบบดี จัดการศึกษาสร้างสุขภาวะ ...
วันจันทร์ ที่ 02 พฤษภาคม 2559 เวลา 11:26 น.
“โรงเรียนบ้านจันทร์” ต้นแบบดี จัดการศึกษาสร้างสุขภาวะ ไม่แคร์โอเน็ตปลื้มนวัตกรรม “PLC” เหมาะสมกับเด็กไทย
วันเสาร์ ที่ 02 เมษายน 2559 เวลา 05:09 น.
อปท.สามารถจัดการศึกษาปฐมวัยได้ ดังนั้น อยากฝากข้อคิดเชิงนโยบายให้กับคนที่เกี่ยวข้องให้ความสำคัญกับเด็กวัย 2-5 ปี โดย อปท.ทุกแห่งต้องนำเด็กเข้าสู่ระบบ ศพด.โดยเท่าเทียมกันทุกคน
‘HightScope’ หลักสูตรปฐมวัย ฉีกทุกกฎเกณฑ์การเรียนรู้
วันจันทร์ ที่ 15 กุมภาพันธ์ 2559 เวลา 16:36 น.
หากพูดถึงการศึกษาอย่าง “HightScope” คงไม่ค่อยมีคนรู้จักมากเท่าไหร่นัก เพราะเป็นนวัตกรรมการศึกษาแบบใหม่ ที่สอนให้เด็กเรียนรู้จากประสบการณ์จริงมากกว่าการท่องจำขั้นพื้นฐาน จึงไม่จำเป็นต้องใช้อุปกรณ์พิเศษที่มีราคาสูง ทำให้เราสามารถใช้การเรียนการสอนนี้ได้กับทุกบริบท รวมถึงศูนย์พัฒนาเด็กเล็กในท้องถิ่นที่รองรับเด็กปฐมวัยส่วนใหญ่ของประเทศ
อ่านต่อ...

ประชานิยม - ประชาคม

อ่านต่อ...