logo isranews

logo small 2

เปิดโปง! อบจ.อุบลฯจัดซื้อรถดับเพลิง 40 ล. ‘ผู้ชนะ-คู่เทียบ’กลุ่มเดียวกัน

เขียนวันที่
วันศุกร์ ที่ 14 ตุลาคม 2559 เวลา 20:00 น.
เขียนโดย
isranews

ก่อนกรณีตัดถนนฉาว 30 ล.! เปิดปมประกวดราคาจัดซื้อรถดับเพลิง 40 ล. อบจ.อุบลฯ แข่ง 2 ราย ‘ผู้ชนะ-คู่เทียบ’ ใช้ผู้รับมอบอำนาจ-ทำบัญชีคนเดียวกัน แถมยื่นจดทะเบียนเปลี่ยนวัตถุประสงค์ห่างกัน 5 วัน

picder0414 10 16

โครงการก่อสร้างสะพานคอนกรีตเสริมเหล็กข้ามห้วยแจะระแม อ.เมือง จ.อุบลราชธานี งบประมาณ 2,774,000 บาท และโครงการก่อสร้างถนนลาดยางผิวจราจรแอสฟัสท์ติกคอนกรีต จำนวน 4 ช่องจราจร สายบ้านทุ่งบูรพาในพื้นที่เดียวกัน งบประมาณ 30 ล้านบาท ซึ่งอยู่ในความรับผิดชอบโดย องค์การบริหารส่วนจังหวัดอุบลราชธานี (อบจ.อุบลราชธานี) (อ่านประกอบ:สตง.ส่งหนังสือเบรก! อบจ.อุบลฯตัดถนน 30 ล.ผ่านป่าสงวนฯ เข้าที่ดินนักการเมือง) อาจไม่ใช่เพียงกรณีเดียวที่มีปัญหาไม่โปร่งใส

ล่าสุดสำนักข่าวอิศรา www.isranews.org ตรวจสอบพบว่า การบริหารงบประมาณการจัดซื้อจัดจ้างปีงบประมาณ 2557 กรณีจัดซื้อรถดับเพลิงวงเงิน 40 ล้านบาท ก็มีเงื่อนงำผิดปกติด้วยเช่นกัน

ทั้งนี้เมื่อวันที่ 7 สิงหาคม 2557 องค์การบริหารส่วนจังหวัดอุบลราชธานี ได้ออกประกาศ ประกวดราคาซื้อรถดับเพลิง ชนิดหอน้ำบันไดสูง ไม่น้อยกว่า 20 เมตร ตัวรถชนิด 10 ล้อ 2 เพลา มีกำลังแรงม้าไม่น้อยกว่า 210 แรงม้า เครื่องยนต์ดีเซลแบบ 6 สูบ 4 จังหวะ พร้อมอุปกรณ์กู้ชีพกู้ภัย ราคากลาง 40 ล้านบาท

ในขั้นตอนการประกวดราคามีผู้ขอรับ/ซื้อเอกสาร 4 รายคือ บริษัท พงษ์รุ่งโรจน์เทคโนโลยี่ จำกัดบริษัท เจ้าพระยาลีดดิ้ง จำกัด บริษัท พีเค คอนสตรัคชั่น แอนด์ ดีไซน์ และ ห้างหุ้นส่วนจำกัด แสนทรัพย์ เอ็นจิเนียร์ (ดูตาราง)

 ชื่อผู้ขอรับ/ซื้อเอกสาร  วันที่รับ/ซื้อเอกสาร
 1.บริษัท พงษ์รุ่งโรจน์เทคโนโลยี่ จำกัด  13/08/2557 
 2.บริษัท เจ้าพระยาลีดดิ้ง จำกัด  19/08/2557 
 3.บริษัท พีเค คอนสตรัคชั่น แอนด์ ดีไซน์  19/08/2557 
 4.ห้างหุ้นส่วนจำกัด แสนทรัพย์ เอ็นจิเนียร์  20/08/2557 

ในขั้นตอนประกวดราคามีผู้ได้รับคัดเลือกให้เป็นผู้เสนอราคาจำนวน 2 ราย

1.บริษัท พีเค คอนสตรัคชั่น แอนด์ ดีไซน์ จำกัด เสนอราคา 39,900,000 บาท

2.บริษัท เจ้าพระยาลีดดิ้ง จำกัด เสนอราคา 39,800,000 บาท

ผลปรากฎว่า บริษัท เจ้าพระยาลีดดิ้ง จำกัด เป็นผู้ชนะที่วงเงิน 39,800,000 บาท ทำสัญญาวันที่ 7 ต.ค.2557  (ห่างกัน 1 แสนบาท)

อย่างไรก็ตาม จากการตรวจสอบข้อมูลทั้งสองบริษัทพบว่า 

1.ทั้งสองบริษัท มี ‘ผู้รับมอบอำนาจ’ ในการยื่นจดทะเบียนแก้ไขวัตถุประสงค์ต่อนายทะเบียนหุ้นส่วนบริษัท (ก่อนยื่นประกวดราคาต่อ อบจ.อุบลราชธานี) คนเดียวกันคือ นายโกวิท บัวจูม อยู่บ้านเลขที่ 98 หมู่ที่ 3 ต.โพธิ์ศรี อ.พิบูลมังสาร จ.อุบลราชธานี และบุคคล ‘ผู้ลงลายมือชื่อเป็นพยาน’ ในเอกสารหนังสือมอบอำนาจคนเดียวกันคือ น.ส.อุมาพร อินทรชิต (ดูเอกสาร) 

picder0214 10 16

picder0314 10 16

ทั้งนี้ บริษัท เจ้าพระยาลีดดิ้ง จำกัด ยื่นจดทะเบียนต่อนายทะเบียน แก้ไขวัตถุประสงค์ของบริษัท เพิ่มเป็น ประกอบกิจการผลิต รับจ้างผลิต ตัวแทนจำหน่าย รับซ่อม รถยนต์บรรทุน้ำแบบฉีดล้างถนน เครื่องอัดขยะ และสถานีขนถ่ายขยะมูลฝอย รถเอ็กซเรย์ รถห้องสมุด รวมทั้งอะไหล่และอุปกรณ์ของสินค้า เมื่อ วันที่ 17 เม.ย.2557 (จาก 49 ข้อ เพิ่มเป็น 79 ข้อ)

ขณะที่ บริษัท พีเค คอนสตรัคชั่น แอนด์ ดีไซน์ จำกัด ยื่นจดทะเบียนต่อนายทะเบียน แก้ไขวัตถุประสงค์ของบริษัทจากเดิมธุรกิจรับเหมาก่อสร้าง เพิ่มเป็นประกอบกิจการประเภทเดียวกับบริษัท เจ้าพระยาลีดดิ้ง จำกัด (เพิ่มเป็น 79 ข้อเหมือนกัน) เมื่อ วันที่ 23 เม.ย.2557

ห่างกันประมาณ 5 วัน (ยื่นประกวดราคาเมื่อ 7 สิงหาคม 2557)

2.ทั้งสองบริษัทใช้ผู้ทำบัญชีคนเดียวกัน คือ น.ส.รจนี หาแก้ว

picder14 10 16

picder0114 10 16

ทั้งนี้ จากการตรวจสอบข้อมูลกับกรมพัฒนาธุรกิจการค้าพบว่า บริษัท เจ้าพระยาลีดดิ้ง จำกัด จดทะเบียนวันที่ 19 ตุลาคม 2554 ทุน 1 ล้านบาท ประกอบธุรกิจ ประมูลขายสินค้าให้กับราชการ ที่ตั้งเลขที่ 40 หมู่ที่ 4 ถนนบางประแดง ตำบลบ้านใหม่ อำเภอสามพราน จังหวัดนครปฐม นายคัมภีร์ ศรีสุขใส นายเสวก ศรีสุขใส และนายบุญส่ง ศรีสุขใส ที่อยู่เดียวกันเลขที่ 40 หมู่ที่ 4 ถนนบางประแดง ตำบลบ้านใหม่ อำเภอสามพราน จังหวัดนครปฐม ร่วมกันถือหุ้น มีนายคัมภีร์ ศรีสุขใส เป็นกรรมการ

ขณะที่ บริษัท พีเค คอนสตรัคชั่น แอนด์ ดีไซน์ จำกัด จดทะเบียนวันที่ 30 เมษายน 2552 ทุน 1 ล้านบาท ประกอบธุรกิจ ประกอบธุรกิจก่อสร้าง ที่ตั้งเลขที่ 142/9 หมู่ที่ 9 ถนนลำลูกกา ตำบลคูคต อำเภอลำลูกกา จังหวัดปทุมธานี นายพรชัย กิจเจา นางนวลจันทร์ กิจเจา และ นายสหรัฐ กิจเจา ร่วมกันหุ้นและร่วมเป็นกรรมการ

จากการตรวจสอบยังพบความผิดปกติอีกหลายประการ
ก่อนหน้านี้ อบจ.อุบลราชธานีมีปัญหาการร้องเรียนกรณีการจัดซื้อจัดจ้าง อาทิ กรณี รับเหมาเครื่องจักรกลหนัก(รถขุดตีนตะขาบ)พนักงานขับพร้อมบริการรถเคลื่อนย้ายและซ่อมบำรุง วงเงิน 39,188,140 บาทกรณี เช่ารถขุดจำนวน 40 คัน วงเงิน 71,370,000 บาท กรณี ซื้อรถจักรยานยนต์กู้ชีพ วงเงิน 1,998,000 บาทและ กรณีจ้างรับเหมาปรับปรุงถนนโดยรอบอาคารศาลากลางจังหวัด วงเงิน 2,367,000 บาท

picbook14 10 16

อ่านประกอบ:

ชำแหละ พฤติการณ์ อบจ.อุบลฯ ซิกแซกงบฯก่อสร้างถนน 30 ล. เอื้อเอกชน

ป้ายหมู่บ้านจัดสรรโผล่ปลายถนน 30 ล. อบจ.อุบลฯ ชื่อพ้อง‘เมีย’นักการเมืองใหญ่

เปิดครบขุมธุรกิจ 4 บริษัทเครือญาติ“พรชัย”นายก อบจ.อุบลฯ ก่อนคว้า 114.9 ล.

บ.เครือญาติ“พรชัย”นายก อบจ. อุบลฯคว้ารับเหมา-เช่ารถขุด-จยย.กู้ชีพ 114.9 ล.