logo isranews

logo small 2

ที่แท้พี่น้องร่วมสายเลือด!เปิดสัมพันธ์ลึก 2 สาวตัวละครเอกคดีฮั้วไฟกทม. 39 ล.

เขียนวันที่
วันศุกร์ ที่ 06 พฤษภาคม 2559 เวลา 20:00 น.
เขียนโดย
isranews

เปิดสัมพันธ์ลึก สองสาวตัวละครเอก คดีฮั้วไฟกทม. 39 ล้าน ที่แท้พี่น้องร่วมสายโลหิต ไขปริศนา ‘คุณัณญา’ น้องสาว ผู้รับมอบอำนาจ 3 บริษัทแจ้งเพิ่มวัตถุประสงค์ทำธุรกิจ รอด - 'สิริพร' พี่สาวโดนคนเดียว

picnjuuu5 5 16

ในการตรวจสอบข้อมูลโครงการค่าใช้จ่ายในการประดับตกแต่งไฟฟ้าเพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยว (Motif of Light) วงเงิน 39.5 ล้านบาท ของ สำนักวัฒนธรรมกีฬาและการท่องเที่ยว กรุงเทพมหานคร (กทม.) ที่สำนักข่าวอิศรา www.isranews.org นำมาเสนอให้สาธารณชนได้รับทราบไปก่อนหน้า ที่สำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน (สตง.) จะแถลงผลการตรวจสอบอย่างเป็นทางการ ว่า มีการตรวจสอบพบกระทำความผิดเข้าข่ายฝ่าฝืน พ.ร.บ.ว่าด้วยความผิดเกี่ยวกับการเสนอราคาต่อหน่วยงานของรัฐ พ.ศ.2542 (พ.ร.บ.ฮั้ว) 

(อ่านประกอบ : สตง.ชง ป.ป.ช.เชือด! 'สุขุมพันธ์ุ-พวก' ฮั้วจ้างประดับไฟลานคนเมือง 39 ล.เบื้องหลัง! สตง.เชือด‘สุขุมพันธุ์-พวก’ คดีไฟ กทม. ลูกน้องซัดนโยบาย‘ผู้ว่าฯ’ (รายชื่อครบ))

'น.ส.คุณัณญา จรูญภาพิมล' และ 'น.ส.สิริพร ชาวปราการ' ถือได้ว่า เป็นตัวละครที่มีความสำคัญในเรื่องนี้ เป็นอย่างมาก 

โดย สำนักข่าวอิศรา www.isranews.org ตรวจสอบข้อมูลพบว่า 'น.ส.คุณัณญา' เป็นผู้รับมอบอำนาจจากกรรมการผู้มีอำนาจของ 3 บริษัท ที่เข้าร่วมการประกวดราคาโครงการนี้ คือ บริษัท คิวริโอ ทัวร์ แอนด์ แทรเวิล จำกัด (ผู้ชนะการประกวดราคา) บริษัท สรรค์สร้าง จำกัด (คู่เทียบการเสนอราคา) และ บริษัท จิปาถะ ไอเดีย จำกัด (ร่วมซื้อซองประกวดราคา แต่ไม่ได้ยื่นซองประกวดราคา) ไปติดต่อกรมพัฒนาธุรกิจการค้า เแจ้งวัตถุประสงค์ประกอบธุรกิจจำหน่าย ปลีก-ส่ง ไฟฟ้าประดับตกแต่ง ไฟฟ้าให้แสงสว่างทุกชนิด เพิ่มเติม ก่อนเข้าซื้อซอง 

ขณะที่ 'น.ส.สิริพร' ปรากฎข้อมูลเชื่อมโยง 3 บริษัท ดังนี้

@ บริษัท จิปาถะ ไอเดีย จำกัด

- น.ส.สิริพร ปรากฏชื่อเป็นผู้ก่อการตั้งบริษัท ผู้ถือหุ้น (ช่วงแรก) จองชื่อตั้งบริษัท และเป็นผู้ทำบัญชีให้บริษัทตั้งแต่ช่วงก่อตั้งบริษัท ฯ จนถึงปัจจุบัน 

@ บริษัท สรรค์สร้าง จำกัด

- น.ส.สิริพร ปรากฎชื่อเป็นพยานลงลายมือชื่อรับรอง การรับมอบอำนาจของ น.ส.คณัณญา จรูญภาพิมล ไปติดต่อกรมพัฒนาธุรกิจการค้า แจ้งวัตถุประสงค์ประกอบธุรกิจจำหน่าย ปลีก-ส่ง ไฟฟ้าประดับตกแต่ง ไฟฟ้าให้แสงสว่างทุกชนิด เพิ่มเติม ก่อนเข้าซื้อซอง

@ บริษัท คิวริโอ ทัวร์ แอนด์ แทรเวิล จำกัด

- น.ส.สิริพร ปรากฏชื่อเป็นพยานรับรองการมอบอำนาจของบริษัทเพื่อติดต่อกรมพัฒนาธุรกิจ ฯ มาตั้งแต่ปี 2557

นอกจากนี้ น.ส.สิริพร ยังปรากฏชื่อ เป็นผู้รับทำบัญชีให้บริษัท ฯ ตั้งแต่ช่วงตั้งบริษัท ถึงปัจจุบัน 

(อ่านประกอบ : ครบถ้วน!เปิดข้อมูล 4 หญิงสาว ตัวเชื่อม3บริษัท หลักฐานมัดฮั้วไฟกทม.39 ล.? )

นอกจากนี้ ยังมีการตรวจสอบข้อมูลเพิ่มเติม พบว่า น.ส.สิริพร ปรากฎชื่อเป็นผู้รับทำบัญชีให้กับ บริษัท สยาม เอ็ม.อี.อี จำกัด เป็นเอกชนรายหนึ่งที่ กทม.ทำหนังสือแจ้งไปถึงเพื่อสืบราคางานนำมาใช้กำหนดราคากลาง โครงการประดับไฟ นอกเหนือจาก บริษัท จิปาถะ ไอเดีย จำกัด และ บริษัท คิวริโอ ทัวร์ แอนด์ แทรเวิล จำกัด (ผู้ชนะการประกวดราคา)

ขณะที่ จากการตรวจสอบข้อมูลเชิงลึก พบว่า น.ส.สิริพร ชาวปราการ เป็นผู้ติดต่อ บริษัท สยาม เอ็ม.อี.อี จำกัด ให้ทราบเรื่องการเสนอราคางานโครงการนี้

(อ่านประกอบ : เปิดหลักฐานมัด'บ.สยามเอ็มฯ'ตัวละครใหม่ มือชงราคากลางไฟกทม.39 ล.)

ล่าสุด สำนักข่าวอิศรา ตรวจสอบข้อมูลใหม่ พบว่า แท้จริงแล้ว 'น.ส.คณัณญา' และ 'น.ส.สิริพร' มีความสัมพันธ์เป็นพี่น้องร่วมสายโลหิตเดียวกัน

โดย บุคคลทั้งสอง เป็นบุตรสาวของ 'นางมณี โถแก้ว' และ 'นายจรูญ ชาวปราการ'

ทั้งนี้ ในการเข้าให้ปากคำต่อ สตง. น.ส.สิริพร ระบุว่า ทำงานอยู่สำนักงานบัญชี ตั้งแต่จบ ปวส. ตั้งแต่ปี 2538 ก่อนจะลาออกมาเปิดสำนักงานบัญชีคฑาทิพย์ เมื่อปี 2553 ส่วน บริษัท คิวริโอ ทัวร์ แอนด์ แทรเวิล จำกัด (ผู้ชนะการประกวดราคา) บริษัท สรรค์สร้าง จำกัด (คู่เทียบการเสนอราคา) และ บริษัท จิปาถะ ไอเดีย จำกัด เป็นลูกค้าที่มาใช้บริการสำนักงานบัญชีของตน และเป็นผู้มอบหมายให้ 'น.ส.คณัณญา' ซึ่งเป็นน้องของตนเอง ไปแจ้งเพิ่มวัตถุประสงค์การทำธุรกิจประดับไฟให้กับบริษัททั้ง 3 แห่ง

น.ส.สิริพร ยังยืนยันด้วยว่า ได้รับทราบเรื่องโครงการไฟประดับ กทม.จาก นายคฑารัฐ สันธิศิริ กรรมการผู้จัดการบริษัท จิปาถะ ฯ ให้เป็นผู้ช่วยหาผู้ประกอบการเรื่องการขายไฟฟ้า จึงได้แจ้งทางโทรศัพท์ให้บริษัท สยาม เอ็ม.อี.อี. จำกัด เสนอราคาตามโครงการนี้ 

และนั้นเป็นเหตุผลสำคัญที่ทำให้ น.ส.สิริพร เป็นหนึ่งในรายชื่อผู้เกี่ยวข้องในส่วนเอกชน ที่ถูก สตง.ชี้มูลความผิด 

ขณะที่ 'น.ส.คุณัณญา' ไม่ปรากฎชื่อถูก สตง.ชี้มูลความผิดด้วย แต่อย่างใด

อ่านประกอบ :

เปิดหลักฐานมัด'บ.สยามเอ็มฯ'ตัวละครใหม่ มือชงราคากลางไฟกทม.39 ล.

เปิดชัดๆ พฤติการณ์-ข้อกล่าวหา 'สุขุมพันธุ์' ไฉนถูกสตง.เชือดโครงการไฟ 39 ล. 

เบื้องหลัง! สตง.เชือด‘สุขุมพันธุ์-พวก’ คดีไฟ กทม. ลูกน้องซัดนโยบาย‘ผู้ว่าฯ’ (รายชื่อครบ)

สตง.ชง ป.ป.ช.เชือด! 'สุขุมพันธ์ุ-พวก' ฮั้วจ้างประดับไฟลานคนเมือง 39 ล.

ชื่อ'สุขุมพันธ์' ติดในผลสอบไฟกทม.39ล.ด้วย!สตง.นัดแถลงข่าว 3 พ.ค.นี้

2 บิ๊กกทม.ลุ้นระทึก! ผลสอบฮั้วไฟกทม.39 ล. ถึงมือ คตง. แล้ว

ครบถ้วน!เปิดข้อมูล 4 หญิงสาว ตัวเชื่อม3บริษัท หลักฐานมัดฮั้วไฟกทม.39 ล.?

พบหญิงรายที่ 4 'ตัวเชื่อม' บ.ไฟ กทม.39 ล. เป็นพยาน-ผู้รับมอบอำนาจ 2 บริษัท

ไม่ใช่แค่ผู้รับมอบอำนาจ! หญิงปริศนาโผล่ถือหุ้นใหญ่เครือข่ายบ.ไฟ กทม.39 ล.

เปิดชื่อหญิงปริศนา 2 รายใหม่ ลงชื่อพยานรับมอบอำนาจบ.ไฟกทม. 39 ล้าน

ใช้หอพักเป็นที่ตั้ง!เปิดตัว'สนง.บัญชี-บ.จิปาถะ'ผู้จ่ายงานมอบอำนาจไฟกทม. 39 ล.

ชัดเลย! สนง.บัญชี 'หญิงปริศนา' ที่อยู่เดียวบ.ซื้อซองสอบราคาไฟกทม.39ล.

ไม่รู้ข้อมูลผู้รับมอบอำนาจคนเดียวกัน!รองผู้ว่าฯ รอคตง.ชี้ขาดฮั้วไฟกทม. 39 ล.

ทำตามคำสั่งสนง.บัญชี! หญิงปริศนาแจงปมรับมอบอำนาจ3บริษัทไฟกทม.39ล.

เปิดตัว ‘คุณัณญา’ ผู้รับมอบอำนาจ 3 บ.ซื้อซองสอบราคามัดฮั้วไฟ กทม.39ล.

พบอีกราย!บ.ซื้อซองสอบราคาไฟกทม.39 ล. มอบอำนาจหญิงปริศนาด้วย

หลักฐานใหม่มัดฮั้วงานไฟ กทม. 39ล.!'ผู้ชนะ-คู่เทียบ'มอบอำนาจหญิงคนเดียวกัน

บิ๊กกทม. 2 ราย โดนด้วย! สตง.ชง คตง.เชือดโครงการประดับไฟปีใหม่39ล.

เหลือสอบปากคำ'บ.ทัวร์-สุขุมพันธุ์'! สตง.จ่อเชือดโครงการประดับไฟกทม. 39ล.

อีกเจ้า! ‘บ.จิปาถะ’เพิ่มธุรกิจประดับไฟ 4 เดือน ก่อนซื้อซอง-ปัจจุบันขายตั๋วเครื่องบิน

ถึงคิว!เปิดตัว5เอกชน ทิ้งซองงานประดับไฟกทม.-บ.ขายตั๋วเครื่องบินโผล่แจม

หลักฐานมัด'คู่เทียบ'แจ้งเพิ่มธุรกิจประดับไฟ 5วันก่อนยื่นซอง! 'สุขุมพันธ์ุ' เมินถูกสอบ

อิศรา' บุกลานคนเมือง ตามหา บ.ทัวร์ ปูดใช้คนจีน'กวางโจว'คุมไฟกทม. 39.5 ล.

บ้าน 2 ชั้น ที่ตั้งบ.ทัวร์ คว้างานประดับไฟ กทม.39.5ล. ติดป้ายย้ายออฟฟิศชั่วคราว

เปิดหลักฐานมัด บ.ทัวร์ เพิ่งแจ้งทำธุรกิจไฟฟ้า ก่อนประกวดราคากทม. 3 เดือน

พฤติการณ์ชัดส่อล็อคตัวบ.ประดับไฟล่วงหน้า! สตง.ขู่เรียก'สุขุมพันธ์' ให้ถ้อยคำ

ถึงคิว!เปิดตัว5เอกชน ทิ้งซองงานประดับไฟกทม.-บ.ขายตั๋วเครื่องบินโผล่แจม

เปิดตัว 'คู่เทียบ' เหมาประดับไฟ กทม.39.5 ล. แพ้ บ.ทัวร์ผู้ชนะแค่ 1.3 แสน

พฤติการณ์ชัดส่อล็อคตัวบ.ประดับไฟล่วงหน้า! สตง.ขู่เรียก'สุขุมพันธ์' ให้ถ้อยคำ

พบ บ.คิวริโอฯผู้รับงานตกแต่งไฟ กทม.เป็นผู้บริจาคเงินให้พรรค ปชป. 1 ล.ปี’ 54

เปิดหลักฐานมัด บ.ทัวร์ เพิ่งแจ้งทำธุรกิจไฟฟ้า ก่อนประกวดราคากทม. 3 เดือน

11 สัญญา 78 ล.! พบบ.ทัวร์รับประดับไฟปีใหม่ ผูกงานอีเวนท์กทม.6 ปีรวด

เปิดเบื้องหลัง!กทม.จ้างประดับไฟปีใหม่ 39.5 ล. 2 บ.แข่งหวิว 'ผู้ชนะ'ทำธุรกิจนำเที่ยว?