logo isranews

logo small 2

ที่แท้! สืบ‘ราคากลาง’จาก บ.ซ่อมคอมฯ! อบจ.อุบลฯ จัดซื้อรถดับเพลิง 40 ล.

เขียนวันที่
วันอาทิตย์ ที่ 16 ตุลาคม 2559 เวลา 20:00 น.
เขียนโดย
isranews

สาวปมจัดซื้อรถดับเพลิง 40 ล. อบจ.อุบลฯ  อ้างอิง‘ราคากลาง’ จากเอกชน 3 ราย พบ ทั้ง 3 บ.ทำธุรกิจซ่อม ติดตั้งคอมพิวเตอร์

 UBON 161059

สำนักข่าวอิศรา www.isranews.org เสนอข้อมูลไปแล้วว่าการจัดซื้อรถดับเพลิง ของ องค์การบริหารส่วนจังหวัดอุบลราชธานี (อบจ.อุบลราชธานี) วงเงิน 40 ล้านบาท สัญญาวันที่ 7 ต.ค.2557 มีเงื่อนงำ เนื่องจาก พบว่า บริษัท เจ้าพระยาลีดดิ้ง จำกัด ‘คู่สัญญา’ กับ บริษัท พีเค คอนสตรัคชั่น แอนด์ ดีไซน์ จำกัด ‘ผู้ร่วมเสนอราคา’ มีผู้เกี่ยวข้องซึ่งเป็นผู้สอบบัญชี ผู้รับมอบอำนาจ และผู้ลงชื่อเป็นพยาน

จำนวน 5 คน คือ นางสาวรจนี หาแก้ว น.ส.จันทนา จอระกา นายนิมิตร ศุภนิมิตร นายโกวิท บัวจูม และ น.ส.อุมาพร อินทรชิต เป็นบุคคลเดียวกัน ทำให้เชื่อได้ว่าทั้งสองบริษัทเป็นกลุ่มเดียวกัน (อ่านประกอบ:โชว์ชัดๆ!‘ผู้ชนะ’จัดซื้อรถดับเพลิง อบจ.อุบลฯ 40 ล.ใช้ ‘5 ตัวละคร’ เดียว‘คู่เทียบ’)

ล่าสุดพบว่า ในขั้นตอนการสืบราคากลาง อบจ.อุบลฯได้อ้างอิงจาก 3 บริษัท ทว่าจากการตรวจสอบพบบริษัทที่ถูกอ้างอิง  ทำธุรกิจติดตั้ง ซ่อม ขายอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ทั้ง 3 บริษัท 

ทั้งนี้ อบจ.อุบลราชธานี ได้กำหนดราคากลางในการจัดซื้อรถดับเพลิง จำนวน 40 ล้านบาท

ในเอกสารกำหนดราคากลาง อบจ.อุบลฯ ระบุแหล่งที่มา ราคากลาง (ราคาอ้างอิง) จากเอกชน 3 ราย

1.บริษัท เคเบิลดีซายน์ จำกัด

2.บริษัท มัลติโซลูชั่นแมเนจเม้นท์ จำกัด

3. บริษัท ลักษ์ เน็ทเวิร์ค ซิสเต็ม (666) จำกัด

จากการตรวจสอบข้อมูลกับกรมพัฒนาธุรกิจการค้าพบว่า บริษัท เคเบิลดีซายน์ จำกัด จดทะเบียนวันที่ 4 มกราคม 2551 ทุนปัจจุบัน 10 ล้านบาท ประกอบกิจการ ซื้อ จัดจ้าง ติดตั้ง ซ่อมแซม วางระบบคอมพิวเตอร์ ที่ตั้งเลขที่ 44/95 หมู่ที่ 4 แขวงอนุสาวรีย์ เขตบางเขน กรุงเทพมหานคร นายณัฐพล วลัยวิทย์ ถือหุ้นใหญ่ และเป็นกรรมการ

บริษัท มัลติโซลูชั่นแมเนจเม้นท์ จำกัด จดทะเบียนวันที่ 27 สิงหาคม 2539 ทุน 1 ล้านบาท ประกอบธูรกิจ การขายและบริการเช่าคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ ที่ตั้งเลขที่ 99/147 หมู่ที่ 8 ตำบลนาเกลือ อำเภอพระสมุทรเจดีย์ จังหวัดสมุทรปราการ นายสาธิต นนท์ณัฐชญา ถือหุ้นใหญ่ และเป็นกรรมการ

ขณะที่  บริษัท ลักษ์ เน็ทเวิร์ค ซิสเต็ม (666) จำกัด จดทะเบียนวันที่ 11 กรกฎาคม 2556 ทุน 1 ล้านบาท ประกอบกิจการการขายและรับจ้างผลิตโปรแกรมคอมพิวเตอร์ และรับบริการติดตั้ง ที่ตั้งเขที่ 19/134 ซอยพหลโยธิน 54 แยก 14-2-1 (ร่วมใจ 3) แขวงคลองถนน เขตสายไหม กรุงเทพมหานคร นางสาวชนัญชิตา บัวอำไพ ถือหุ้นใหญ่และเป็นกรรมการร่วมกับ นายอุดม บัวอำไพ น.ส.อัญชลี แววอร่าม

อย่างไรก็ตามช่วงเย็นวันที่ 16 ต.ค.2559 ผู้สื่อข่าวได้โทรศัพท์ติดต่อไปยัง บริษัท มัลติโซลูชั่นแมเนจเม้นท์ จำกัด ตามหมายเลขโทรศัพท์ 0-2461-5127 ที่แจ้งไว้กับการจดทะเบียนกรมพัฒนาธุรกิจการค้า ระบุว่าเป็นเลขหมายว่าง ยังไม่เปิดใช้บริการ ขณะเดียวกันได้ติดต่อไปยังบริษัท เคเบิลดีซายน์ จำกัด หมายเลข 0-2191-5048 ปรากกว่าไม่สามารถติดต่อได้อีกเช่นกัน

ต้องติดตามกันต่อไป

pB0161059

อ่านประกอบ:

โชว์ชัดๆ!‘ผู้ชนะ’จัดซื้อรถดับเพลิง อบจ.อุบลฯ 40 ล.ใช้ ‘5 ตัวละคร’ เดียว‘คู่เทียบ’

ชำแหละ พฤติการณ์ อบจ.อุบลฯ ซิกแซกงบฯก่อสร้างถนน 30 ล. เอื้อเอกชน

ป้ายหมู่บ้านจัดสรรโผล่ปลายถนน 30 ล. อบจ.อุบลฯ ชื่อพ้อง‘เมีย’นักการเมืองใหญ่

เปิดครบขุมธุรกิจ 4 บริษัทเครือญาติ“พรชัย”นายก อบจ.อุบลฯ ก่อนคว้า 114.9 ล.

บ.เครือญาติ“พรชัย”นายก อบจ. อุบลฯคว้ารับเหมา-เช่ารถขุด-จยย.กู้ชีพ 114.9 ล.