logo isranews

logo small 2

บ.ไทย แอโรสเปซฯ ส่งหนังสือแจง'อิศรา'ปม ฮ.ชีนุก 420 ล.-ไม่เกี่ยวข้องกรณี‘คงศักดิ์’ร้องเรียน

‘บ.ไทย แอร์โรสเปซ อินดัสทรีส์’ มีหนังสือแต่งตั้งลงวันที่ 5 ม.ค. ถึง 31 มี.ค.59 ให้ จ.ส.ต.คงศักดิ์ คงคามาศ เป็นผู้ประสานงาน สำหรับงานประมูลการขาย ซาก ฮล.47 ชีนุก  กับหน่วยงาน ขส.ทบ. เท่านั้น ไม่ได้เป็นพนักงาน หรือลูกจ้างของบริษัท ฯ รวมถึง ไม่มีส่วนเกี่ยวข้องร้องเรียนการประมูล และไม่มีส่วนเกี่ยวข้องกับเรื่องราคา เงื่อนไข หรือการเจรจาต่อรองกับทางราชการ

260559 chinook47 00jpg

หมายเหตุ สำนักข่าวอิศรา www.isranews.org : เมื่อ 24 พ.ค.59 บริษัท ไทย แอโรสเปซ อินดัสทรีส์ จำกัด  โดยนายธนกฤต อัศวลงกรณ์  ส่งหนังสือชี้แจงต่อบรรณาธิการสำนักข่าวอิศรา กรณี การร้องเรียนเกี่ยวกับการขายซาก ฮ.ลเลียง ฮล.47 กองทัพบก ของ จ.ส.ต.คงศักดิ์ คงคามาศ (ทหารนอกราชการ) 

 เนื้อหาระบุว่า ตามที่สำนักข่าวอิศราได้นำเสนอข่าวเกี่ยวกับการขายซากเฮลิคอปเตอร์ลำเลียง ฮล.47 ของกองทัพบกเมื่อวันอาทิตย์ที่ 22 พฤษภาคม 2559 จากจดหมายร้องเรียนขอความเป็นธรรมไปยังหน่วยงานต่าง ๆ ของ จ.ส.ต.คงศักดิ์ คงคามาส ทางบริษัท ฯ ขอเรียนชี้แจงถึงข้อเท็จจริงทั้ง 3 ประเด็น ดังนี้ 

1.บริษัท ไทย แอร์โรสเปซ อินดัสทรีส์ จำกัด ได้มีหนังสือแต่งตั้งลงวันที่ 5 มกราคม 2559 ถึง 31 มีนาคม 2559 ให้ จ.ส.ต.คงศักดิ์ คงคามาศ เป็นผู้ประสานงาน สำหรับงานประมูลการขายซากเฮลิคอปเตอร์ลำเลียง ฮล.47 กับหน่วยงาน ขส.ทบ.เท่านั้น เพื่อรับส่งข้อมูลระหว่าง ขส.ทบ.กับบริษัท ฯ เนื่องจาก มีประสบการณ์และมีความเข้าใจ เรื่อง การประมูลขายซากเฮลิคอปเตอร์ แต่มิได้เป็นพนักงาน หรือลูกจ้างของบริษัท ฯ แต่อย่างใด 

2.บริษัท ฯ มิได้มีส่วนเกี่ยวข้องในกรณีที่ จ.ส.ต.คงศักดิ์ คงคามาศ ร้องเรียนถึงกรณีการประมูลซากเฮลิคอปเตอร์ แต่อย่างใด เนื่องจาก การประมูลที่ทางราชการดำเนินการ นั้น ได้ผู้ชนะการประมูลเป็นที่เรียบร้อยแล้ว ตามขั้นตอน ส่วนจะทำให้ทางกองทัพบกเสียหายหรือไม่ นั้น ทางบริษัท ฯ มิอาจทราบได้ เพราะทางราชการมีระเบียบที่ปฏิบัติอยู่แล้ว 

ส่วนกรณีที่ผู้ชนะการประมูล บริษัท ธนนิพัฒน์ยนตรการ จำกัด นั้น มีความประสงค์จะขายต่อซากอากาศยาน นั้น ได้ติดต่อตรงมายัง จ.ส.ต.คงศักดิ์ คงคามาศ เพื่อให้ประสานกับบริษัท ฯ และบริษัท ฯ ก็ได้แสดงความสนใจในหลักการ เนื่องจาก บริษัท ฯ มีขีดความสามารถในการซ่อมบำรุงอากาศยาน และมีลูกค้าของกองทัพในต่างประเทศอยู่แล้วที่เสนอความต้องการมา แต่อย่างไรก็ตาม บริษัท ฯ ก็ไม่สามารถดำเนินการได้หากบริษัทผู้ชนะการประมูล ไม่สามารถแสดงเอกสารสิทธิอากาศยานจากกองทัพบกมาแสดงได้

3.บริษัท ฯ ได้แต่งตั้งให้ จ.ส.ต.คงศักดิ์ คงคามาศ เป็นตัวแทนผู้ประสานงาน ที่เกี่ยวกับเอกสาร และการเข้ารับฟัง ข้อมูลร่วมกับเจ้าหน้าที่ของบริษัท ไทย แอร์โรสเปซ อินดัสทรีส์ จำกัด กับ ขส.ทบ. เท่านั้น มิได้มีส่วนเกี่ยวข้องกับเรื่องราคา เงื่อนไข หรือการเจรจาต่อรองกับทางราชการ แต่อย่างใด เนื่องจาก เป็นความลับทางการค้า ดังนั้น การที่บุตรชายของ จ.ส.ต.คงศักดิ์ คงคามาศ ได้รับคำสั่งให้ออกจากราชการ นั้น เป็นเรื่องส่วนตัวระหว่างบุตรชายของ จ.ส.ต.คงศักดิ์ คงคามาศ กับต้นสังกัด เท่านั้น จึงเป็นคนละประเด็น ซึ่งไม่เกี่ยวข้องบริษัท ฯ แต่อย่างใด 

จึงเรียนมาเพื่อทราบ 

260559 chinook47 01jpg

260559 chinook47 02jpg

อ่านประกอบ :

ป.ป.ท.ขยับสอบปมขายซาก 'ฮ.ชีนุก' 420 ล.เรียกตัวแทน 'บ.ค้าอาวุธ' ให้ถ้อยคำ 27 พ.ค.

ลูกชายหุ้นใหญ่ บ.ธนพิพัฒน์ฯแจงซื้อซาก ฮ.ชีนุก 420 ล.-ไม่ได้ส่งสัญญาขาย 550 ล.

เปิดตัวหุ้นใหญ่ บ.ซื้อซาก ฮ.ชีนุก 420 ล. ปริศนา!ใช้เบอร์โทร.ขรก.-สนง.บัญชี

ทบ.แจงยังไม่ทำสัญญาขายซาก ฮ.ชีนุก อยู่ในขั้นประกวดราคา

'สตง.' รับลูก 'อิศรา' สั่ง จนท.ลุยหาข้อมูลปมขายซาก ฮ.ชีนุกกองทัพ 420 ล.

บ.ซื้อ ฮ.ชีนุก 420 ล. กองทัพ! ทำสัญญาขายต่อ 550 ล. หลังประมูล 1 วัน

ยื่นบิ๊กตู่-สตง. สอบปมกองทัพขาย ฮ.ชีนุก 420 ล. โยงปลด‘จ่าทหาร’