logo isranews

logo small 2

ที่ตั้ง หจก.‘ปฐมพล จันทร์โอชา’ บ้านพัก ‘พล.อ.ปรีชา-แม่ทัพภาค 3’

ข้อมูลใหม่! ที่ตั้ง หจก.รับเหมา ‘ปฐมพล จันทร์โอชา’ ที่แท้ บ้านพัก ‘พล.อ.ปรีชา - แม่ทัพภาคที่ 3’ บัญชีทรัพย์สินยื่น ป.ป.ช. ครั้งเป็น สนช. ระบุชัดใช้ ‘ที่อยู่เดียวกัน’ ก่อนได้งาน 11 โครงการ 155 ล. ช่วงปลายปี 57-59

28959 sonprecha 0

กรณี หจก.คอนเทมโพรารี คอนสตรัคชั่น ของนายปฐมพล จันทร์โอชา บุตรชาย พล.อ.ปรีชา จันทร์โอชา ปลัดกระทรวงกลาโหม

สำนักข่าวอิศรา www.isranews.org รายงานไปก่อนหน้านี้ว่า

1.หจก.คอนเทมโพรารี คอนสตรัคชั่น จดทะเบียนวันที่ 4 พฤษภาคม 2555 ทุนเริ่มแรก 1 ล้านบาท ปัจจุบัน 1,500,000 บาท รับเหมาก่อสร้างทั่วไป ที่ตั้งเลขที่ 128/31/007 ตำบลอรัญญิก อำเภอเมืองพิษณุโลก จังหวัดพิษณุโลก

2.เป็นคู่สัญญารับเหมาก่อสร้างกับหน่วยงานภาครัฐทั้งสิ้น 11 โครงการ (สัญญา) รวมวงเงิน 155,603,000 บาท เป็นโครงการของกองทัพบก (กองทัพภาคที่ 3) จำนวน 7 โครงการ 97,651,000 บาท (ธ.ค.57-เม.ย.59) สำนักงานทรัพยากรน้ำภาค 9 กรมทรัพยากรน้ำ 1 โครงการ 44,887,000 บาท (5 มี.ค. 58) และ องค์การบริหารส่วนจังหวัด (อบจ.) พิษณุโลก 3 โครงการ 13,065,000 บาท (ส.ค.-ต.ค.58)

3.ที่ตั้งเลขที่ 128/31/007 ตำบลอรัญญิก อำเภอเมืองพิษณุโลก เป็นบ้านพักนายทหารในอยู่ในค่ายสมเด็จพระเอกาทศรถ (สนามบิน) ตำบลอรัญญิก อำเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก กองทัพภาคที่ 3 และเป็นที่อยู่ของนายปฐม ตามที่แจ้งในหนังสือบริคณห์สนธิในการจดทะเบียนจัดตั้ง หจก.คอนเทมโพรารี คอนสตรัคชั่น และเป็นที่อยู่ของนายปฐมพลตามที่ระบุในบัตรประชาชน

ล่าสุด พบว่า ที่ตั้งของ หจก. รับเหมาของบุตรชายดังกล่าว แท้ที่จริง เป็นบ้านพักของ พล.อ.ปรีชา จันทร์โอชา เมื่อครั้งรับราชการในกองทัพภาคที่ 3

ทั้งนี้ บัญชีแสดงรายการทรัพย์สินและหนี้สินของ พล.อ.ปรีชา ที่ยื่นต่อคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (ป.ป.ช.) เมื่อครั้งเข้ารับตำแหน่ง สมาชิกสภานิติบัญญัติแห่งชาติ (สนช.) วันที่ 8 ส.ค.2557 ขณะเป็นแม่ทัพภาคที่ 3 (ยศพลโท) แจ้งว่าที่อยู่ของ พล.อ.ปรีชา และนางผ่องพรรณ จันทร์โอชา ภรรยาและบุตรชาย 2 คน อยู่บ้านเลขที่ 128/31/007 ตำบลอรัญญิก อำเภอเมืองพิษณุโลก จังหวัดพิษณุโลก (ดูเอกสาร) ซึ่งที่อยู่ดังกล่าวเป็น ‘ที่ตั้ง’ ของ หจก. คอนเทมโพรารี คอนสตรัคชั่น ตามข้อมูลที่ยื่นจดทะเบียนจัดตั้ง หจก. ต่อกรมพัฒนาธุรกิจการค้า

พล.อ.ปรีชา (พล.ท.ปรีชา ขณะนั้น) แจ้งประวัติการทำงานย้อนหลัง 5 ปี

ปี 2552 รองผู้บัญชาการ กองพลพัฒนาที่ 3 ค่ายสมเด็จพระบรมไตรโลกนาถ อ.วังทอง จ.พิษณุโลก

ปี 2553 รองเสนาธิการ กองทัพภาคที่ 3 ค่ายสมเด็จพระนเรศวรมหาราช อ.เมือง จ.พิษณุลโลก

ปี 2554 เสนาธิการ กองทัพน้อยที่ 3 ค่ายสมเด็จพระเอกาทศรถ อ.เมือง จ.พิษณุโลก

ปี 2555 รองแม่ทัพภาคที่ 3 ค่ายสมเด็จพระนเรศวรมหาราช อ.เมือง จ.พิษณุลโลก

ปี 2556 แม่ทัพน้อยที่ 3 ค่ายสมเด็จพระเอกาทศรถ อ.เมือง จ.พิษณุโลก

ขณะที่ ข้อมูลจากวิกิพีเดียระบุว่า พล.อ.ปรีชา ได้รับแต่งตั้งเป็นแม่ทัพภาคที่ 3 ระหว่างวันที่ 1 ตุลาคม 2556 - 30 กันยายน 2557

ผู้ช่วยผู้บัญชาการทหารบก (ผช.ผบ.ทบ.) 1 ตุลาคม 2557 - 30 กันยายน 2558

ปลัดกระทรวงกลาโหม 1 ตุลาคม 2558 - 30 ก.ย.2559

28959 sonprecha 01

28959 sonprecha 02

จากข้อมูลเมื่อเทียบเคียงกับการดำรงตำแหน่ง เห็นได้ว่า

1.ในช่วงจดทะเบียนจัดตั้ง หจก.คอนเทมโพรารี คอนสตรัคชั่น วันที่ 4 พฤษภาคม 2555 ของ นายปฐมพล จันทร์โอชา ตรงกับช่วงที่บิดาเป็นรองแม่ทัพภาคที่ 3

2.หจก.คอนเทมโพรารี คอนสตรัคชั่น เป็นคู่สัญญารับเหมาครั้งแรก ได้แก่ โครงการประกวดราคาจ้างต่อเติมอาคาร กองบังคับการ จังหวัดทหารบกพิษณุโลก ค่ายสมเด็จพระนเรศวรมหาราช ของ จังหวัดทหารบกพิษณุโลก วงเงิน 17,880,000 บาท เมื่อ 22 ธ.ค. 57 (ตรงกับช่วง พล.อ.ปรีชา มีตำแหน่งเป็นผู้ช่วย ผบ.ทบ. และอีก 5 สัญญา รวม 6 สัญญา) และตรงกับช่วง บิดาเป็นปลัดกระทรวงกลาโหม 5 สัญญา

อย่างไรก็ตาม การรับเหมาโครงการดังกล่าว จะเกี่ยวข้องกับตำแหน่งของบิดา มีผลประโยชน์ทับซ้อน (conflict of interests)   เหมาะสม จะถูกจะผิดอย่างใดหรือไม่?(ซึ่งบิดายืนยันว่าไม่ทราบ) 

ในกรอบของธรรมาภิบาล สาธารณะอาจมีคำตอบที่แตกต่างกัน ณ ขณะนี้?

28959 sonprecha 03

อ่านประกอบ :

ACTจี้ รบ.เร่งตรวจสอบครอบครัว พล.อ.ปรีชา จันทร์โอชา

เปิดระเบียบกลาโหม ห้ามใช้บ้านพักทำการค้า

บ.รับเหมาแห่งที่ 2 ‘ปฐมพล จันทร์โอชา’ โผล่! ทุน 2 ล. เพิ่งตั้ง ก.ย.58-นอกค่ายทหาร

ทบ.ดูรายละเอียด‘หจก.ปฐมพล’คว้างานรัฐ-กองทัพภาค 3 ไม่รู้ตั้งในค่าย

'อิศรา' ถาม 'แม่ทัพภาค 3' ตอบ! ไฉน หจก.ลูกพล.อ.ปรีชา จดทะเบียนตั้งในค่ายทหาร

งบการเงินมัด! หจก.‘ปฐมพล’ ปิกอัพ‘ซูซูกิ’1 คัน -ไม่มีที่ดิน อาคาร ฟันงาน 155.6 ล.

เปิดตัว บ.นำพลฯ ผู้พ่าย หจก.‘ปฐมพล’ 1,900 บ.-ที่แท้ ‘คู่ค้าใหญ่’ กองทัพ 1.5 พันล.

ประกวดราคารับเหมา อบจ.พิษณุโลก หจก.‘ปฐมพล จันทร์โอชา’ มีคู่แข่งรายเดียว

ที่ตั้ง หจก. ‘ปฐมพล จันทร์โอชา’ อยู่ในค่ายทหาร-แจ้งงบการเงินมีเครื่องมือ 7 แสน

เปิดขุมทรัพย์! หจก.‘ปฐมพล จันทร์โอชา’ 11 สัญญา 155.6 ล. - ‘ทัพภาค 3’ 97.6 ล.

เจาะสัญญารับเหมางาน‘ทัพภาค 3’ หจก.‘ปฐมพล จันทร์โอชา’ชนะคู่แข่ง 1,900 บ.

พบ หจก.ลูกชาย 'พล.อ.ปรีชา' คว้ารับเหมา 'ทัพภาค3' 2 โครงการ 26.9 ล.

ภาพประกอบ พล.อ.ปรีชา จาก : www.manager.co.th