logo isranews

logo small 2

เจาะสัญญารับเหมางาน‘ทัพภาค 3’ หจก.‘ปฐมพล จันทร์โอชา’ชนะคู่แข่ง 1,900 บ.

เจาะโครงการประกวดราคาก่อสร้างอาคาร กองพันทหารราบที่ 2 จ.ตาก 25.4 ล. 1 ใน 11 โครงการห้างฯคอนเทมโพรารี ‘ปฐมพล จันทร์โอชา’เป็นคู่สัญญา พบผู้รับเหมาแห่ขอเอกสาร 14 ราย ยื่นซอง 4 ราย เฉือนคู่แข่ง 1,900 บาท ต่ำกว่าราคากลาง 56,400 บาท

picpeeeechaa

กรณี ห้างหุ้นส่วนจัด (หจก.) คอนเทมโพรารี คอนสตรัคชั่น ซึ่งมีบุตรชาย พล.อ.ปรีชา จันทร์โอชา ปลัดกระทรวงกลาโหม เป็นหุ้นส่วนผู้จัดการ เป็นคู่สัญญารับเหมาก่อสร้างเป็นคู่สัญญารับเหมาหน่วยงานภาครัฐทั้งสิ้น 11 โครงการ (สัญญา) รวมวงเงิน 155,603,000 บาท ในจำนวนนี้เป็นโครงการของกองทัพบก (กองทัพภาคที่ 3) จำนวน 7 โครงการ 97,651,000 บาท (ธ.ค.57-เม.ย.59) สำนักงานทรัพยากรน้ำภาค 9 กรมทรัพยากรน้ำ 1 โครงการ 44,887,000 บาท (5 มี.ค. 58) และ องค์การบริหารส่วนจังหวัด (อบจ.) พิษณุโลก 3 โครงการ 13,065,000 บาท (ส.ค.-ต.ค.58) (อ่านประกอบ:เปิดขุมทรัพย์! หจก.‘ปฐมพล จันทร์โอชา’ 11 สัญญา 155.6 ล. - ‘ทัพภาค 3’ 97.6 ล.)

ล่าสุดพบว่า โครงการประกวดราคาก่อสร้างอาคารของกองพันทหารราบที่ 2 กรมทหารราบที่ 14 จังหวัดตาก โครงการจัดตั้งกองพลทหารราบที่ 7 ประจำปีงบประมาณ 2558 ราคากลาง 25,411,400 บาท ซึ่ง หจก. คอนเทมโพรารี คอนสตรัคชั่น เป็นผู้ชนะประกวดราคาด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์โดยผ่านผู้ให้บริการตลาดกลาง (อีอ๊อกชั่น) นั้น ชนะคู่แข่ง 3 ราย ด้วยวงเงิน 1,900- 3,900 บาท มีรายละเอียดดังนี้

โครงการนี้มีผู้ขอเอกสาร 14 ราย ได้แก่

1.หจก. วิวัฒน์ธนชัยการช่าง2. บริษัท ไฮเดรกซ์ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด 3.บริษัท ที เค เอ็ม การโยธา จำกัด 4.หนองตมก่อสร้าง 5. สามัคคีการช่างพิษณุโลก6. หจก. ไพบูลย์เศรษฐกุล 7.หจก. ส. ดุสิตก่อสร้าง 8.หจก.แฮงค์ – เอาท์ 9.หจก. คอนเทมโพรารี่ คอนสตรัคชั่น 10. บริษัท นำพลอินเตอร์เทรด จำกัด 11.หจก. ชัยวัฒน์วิศวกรรม 12.นิตยาก่อสร้าง2005 13. ลำปาง ภัทร 14. ที แอนด์ เอ

ผู้ผ่านคุณสมบัติและเสนอราคา 4 ราย ได้แก่

1.หจก. วิวัฒน์ธนชัยการช่าง เสนอราคา 25,357,400 บาท
2.หจก.สามัคคีการช่างพิษณุโลก เสนอราคา 25,358,900 บาท
3.หจก.คอนเทมโพรารี่ คอนสตรัคชั่นเสนอราคา 25,355,000 บาท
4.บริษัท นำพลอินเตอร์เทรด จำกัดเสนอราคา 25,356,900 บาท (ดูตารางประกอบ)

ผลปรากฎว่า หจก. คอนเทมโพรารี่ คอนสตรัคชั่น เป็นผู้ชนะและเข้าทำสัญญา เมื่อวันที่ 10 ก.ค.2558 ด้วยวงเงิน 25,355,000 บาท ต่ำกว่าราคากลาง 56,400 บาท และ เสนอราคาต่ำกว่า บริษัท นำพลอินเตอร์เทรด จำกัด 1,900 บาท ต่ำกว่า หจก. วิวัฒน์ธนชัยการช่าง 2,400 บาท และ ต่ำกว่า หจก. สามัคคีการช่างพิษณุโลก 3,900 บาท

จากการตรวจสอบพบว่า บริษัท นำพลอินเตอร์เทรด จำกัด แปรสภาพมาจาก ห้างหุ้นส่วนจำกัด นำพลอินเตอร์เทรด วันที่ 6 พฤศจิกายน 2557 (หจก. นำพลอินเตอร์เทรด จดทะเบียนจัดตั้งวันที่ 15 มิถุนายน 2527) ทุน 50 ล้านบาท ที่ตั้งเลขที่ 90/1-4 ถนนพระร่วง ตำบลในเมือง อำเภอเมืองพิษณุโลก จังหวัดพิษณุโลก มี นายสมศักดิ์ ตันติมาสกุล ถือหุ้นใหญ่ 84% และเป็นกรรมการ นางจุฬาลักษณ์ ตันติมาสกุล นายพชรพล ตันติมาสกุล และ นายศักดิ์ชัย ศักดิ์ศรีสุวรรณ ร่วมถือหุ้น

หจก.วิวัฒน์ธนชัยการช่าง จดทะเบียนวันที่ 29 มิถุนายน 2524 ทุน 3 ล้านบาท ที่ตั้งเลขที่ 210/168 หมู่ที่ 6 ถนนพัฒนาการ แขวงประเวศ เขตประเวศ กรุงเทพมหานคร นายวันชัย วัฒธะนะวงค์ ถือหุ้น 50% นางจินดา วัฒธะนะวงค์ 46.66% และ น.ส.จุฑาทิพ เตชะนันท์ 3.33% นายวันชัย วัฒธะนะวงค์ และ นางจินดา วัฒธะนะวงค์ เป็นหุ้นส่วนผู้จัดการ

หจก.สามัคคีการช่างพิษณุโลก จดทะเบียนวันที่ 9 ธันวาคม 2530 ทุน 5 ล้านบาท ที่ตั้งเลขที่ 12/11 ถนนราเมศวร์ ตำบลในเมือง อำเภอเมืองพิษณุโลก จังหวัดพิษณุโลก นายชิงชัย มาลีรัตน์ ถือหุ้นใหญ่ 80% นายเจริญ จงวัฒนากฤต 20% นายชิงชัย มาลีรัตน์ เป็นหุ้นส่วนผู้จัดการ

จากการตรวจสอบพบว่า ผู้ร่วมเสนอราคาทั้งสามราย เป็นผู้รับเหมากับหน่วยงานภาครัฐและกองทัพบกในช่วงปี 2540 เป็นต้นมากว่า 270 โครงการ รวมวงเงินกว่า 3,148 ล้านบาท โดยเฉพาะ บริษัท นำพลอินเตอร์เทรด จำกัด เป็นผู้รับเหมาเก่าแก่ได้งานกองทัพบก อย่างน้อย 94 โครงการ วงเงินกว่า 1,338 ล้านบาท

(อ่านประกอบ : พบ หจก.ลูกชาย 'พล.อ.ปรีชา' คว้ารับเหมา 'ทัพภาค3' 2 โครงการ 26.9 ล.)

รายการประกวดราคาก่อสร้างอาคารของกองพันทหารราบที่ 2 กรมทหารราบที่ 14 จังหวัดตาก โครงการจัดตั้งกองพลทหารราบที่ 7 ประจำปีงบประมาณ 2558/ราคากลาง 25,411,400-
ชื่อผู้ขอรับ/ซื้อเอกสาร รายชื่อผู้ยื่นเอกสารและผ่านคุณสมบัติ รายชื่อผู้เสนอราคา ผู้ชนะ ทำสัญญา

1.หจก. วิวัฒน์ธนชัยการช่าง

2. บริษัท ไฮเดรกซ์ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด

 3.บริษัท ที เค เอ็ม การโยธา จำกัด

 4.หนองตมก่อสร้าง

5. สามัคคีการช่างพิษณุโลก

6. หจก. ไพบูลย์เศรษฐกุล

 7.หจก. ส. ดุสิตก่อสร้าง

 8.หจก.แฮงค์ - เอาท์

 9.หจก. คอนเทมโพรารี่ คอนสตรัคชั่น

10. บริษัท นำพลอินเตอร์เทรด จำกัด

 11.หจก. ชัยวัฒน์วิศวกรรม

 12.นิตยาก่อสร้าง2005

13. ลำปาง ภัทร

14. ที แอนด์ เอ

1. หจก. วิวัฒน์ธนชัยการช่าง

2. หจก.สามัคคีการช่างพิษณุโลก

3. หจก. คอนเทมโพรารี่ คอนสตรัคชั่น

4. บริษัท นำพลอินเตอร์เทรด จำกัด

1.หจก. วิวัฒน์ธนชัยการช่าง 25,357,400 

2.หจก.สามัคคีการช่างพิษณุโลก 25,358,900 

3. หจก.คอนเทมโพรารี่ คอนสตรัคชั่น

 25,355,000

4. บริษัท นำพลอินเตอร์เทรด จำกัด  25,356,900

หจก. คอนเทมโพรารี่ คอนสตรัคชั่น- 25,355,000

วันทำสัญญา

10/07/2558

ห่างจากราคากลาง 56,400- 

picgtgwwwwwwwwwj