logo isranews

logo small 2

ป.ป.ช.ฟันดาบ 2 “สมศักดิ์ ”รวยผิดปกติหาที่มาบ้าน 16 ล้าน 'ไม่ได้'

เขียนวันที่
วันศุกร์ ที่ 29 พฤษภาคม 2558 เวลา 10:42 น.
เขียนโดย
isranews

ป.ป.ช. เชือดซ้ำ “สมศักดิ์ ปริศนานันทกุล” อดีต รมว.ศึกษาธิการ รวยผิดปกติ ปมสร้างบ้านจ.อ่างทอง 16 ล้าน หาที่มาไม่ได้ ส่งเรื่องให้ อสส.ฟ้องศาลฎีกาฯ ยึดเป็นของแผ่นดิน หลังเคยถูกชี้มูลจงใจซุุกทรัพย์สิน

PIC somsakprit 29 5 58 1

นายสรรเสริญ พลเจียก เลขาธิการคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (ป.ป.ช.) กล่าวถึงกรณีคณะกรรมการ ป.ป.ช. มีคำสั่งแต่งตั้งคณะอนุกรรมการไต่สวน เพื่อดำเนินการไต่สวนข้อเท็จจริง เรื่องกล่าวหานายสมศักดิ์ ปริศนานันทกุล เมื่อครั้งดำรงตำแหน่ง รมว.ศึกษาธิการ (รัฐบาลนายชวน หลีกภัย เป็นนายกรัฐมนตรี) ว่าร่ำรวยผิดปกติ และให้คณะอนุกรรมการไต่สวนดำเนินการตรวจสอบความถูกต้องและความมีอยู่จริงของทรัพย์สินและหนี้สินของนายสมศักดิ์ ที่ได้ยื่นแสดงไว้ในบัญชีแสดงรายการทรัพย์สิน และหนี้สินในตำแหน่งต่าง ๆ ทุกกรณี

ต่อมา คณะกรรมการ ป.ป.ช. ได้มีมติในการประชุมครั้งที่ 259-6/2554 เมื่อวันที่ 20 มกราคม 2554 ว่านายสมศักดิ์ จงใจยื่นบัญชีแสดงรายการทรัพย์สินและหนี้สินด้วยข้อความอันเป็นเท็จหรือปกปิดข้อเท็จจริงที่ควรแจ้งให้ทราบ ในกรณีไม่แสดงเงินฝากของตนและหรือของคู่สมรสที่ฝากไว้ในบัญชีเงินฝากต่าง ๆ และไม่แสดงบ้านพักอาศัยเลขที่ 5/5 ตำบลไผ่จำศีล อำเภอวิเศษชัยชาญ จังหวัดอ่างทอง คณะกรรมการ ป.ป.ช. จึงได้เสนอเรื่องให้ศาลฎีกาแผนกคดีอาญาของผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมืองวินิจฉัย ซึ่งศาลฎีกาแผนกคดีอาญาของผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมืองได้มีคำพิพากษาว่านายสมศักดิ์ ปริศนานันทกุล จงใจยื่นบัญชีแสดงรายการทรัพย์สินและหนี้สินและเอกสารประกอบด้วยข้อความอันเป็นเท็จและปกปิดข้อเท็จจริงที่ควรแจ้งให้ทราบ ตามคดีหมายเลขดำที อม. 4/2554 คดีหมายเลขแดงที่ อม. 3/2555 โดยยังเหลือการไต่สวนข้อเท็จจริงกรณีกล่าวหานายสมศักดิ์ ว่าร่ำรวยผิดปกติที่อยู่ระหว่างการพิจารณา นั้น

ล่าสุด คณะกรรมการ ป.ป.ช. ได้พิจารณารายงานผลการไต่สวนข้อเท็จจริงกรณีกล่าวหา นายสมศักดิ์ เมื่อครั้งดำรงตำแหน่งรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ ว่าร่ำรวยผิดปกติแล้วเห็นว่า นายสมศักดิ์ ได้เริ่มปลูกสร้างบ้านเลขที่ 5/5 ตำบลไผ่จำศีล อำเภอวิเศษชัยชาญ จังหวัดอ่างทอง ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2541 ในช่วงที่นายสมศักดิ์ ดำรงตำแหน่งรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ และมีการก่อสร้างต่อเนื่องในขณะที่นายสมศักดิ์ ปริศนานันทกุล ดำรงตำแหน่งรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ โดยมาปลูกสร้างแล้วเสร็จ เมื่อปี พ.ศ. 2554 ใช้เงินในการปลูกสร้างประมาณ 16 ล้านบาทเศษ

นายสมศักดิ์ ปริศนานันทกุล ได้ชี้แจง แก้ข้อกล่าวหาและคณะกรรมการ ป.ป.ช. ได้พิจารณาข้อเท็จจริงและพยานหลักฐานที่นายสมศักดิ์ ปริศนานันทกุล นำมาชี้แจงแก้ข้อกล่าวหาแล้วเห็นว่า คำชี้แจงแก้ข้อกล่าวหาของนายสมศักดิ์ รับฟังไม่ได้ จึงมีมติด้วยคะแนนเสียงข้างมากว่า นายสมศักดิ์ เมื่อครั้งดำรงตำแหน่งรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ ร่ำรวยผิดปกติ โดยมีทรัพย์สินมากผิดปกติ หรือมีทรัพย์สินเพิ่มขึ้นมากผิดปกติ ได้แก่ บ้านพักอาศัยเลขที่ 5/5 ตำบลไผ่จำศีล อำเภอวิเศษชัยชาญ จังหวัดอ่างทอง มูลค่าประมาณ 16 ล้านบาท ซึ่งตั้งอยู่บนโฉนดที่ดินเลขที่ 14360 ตำบลไผ่จำศีล อำเภอวิเศษชัยชาญ จังหวัดอ่างทอง เนื้อที่ 3 ไร่ 24.1 ตารางวา ให้ส่งเรื่องให้อัยการสูงสุดยื่นคำร้องต่อศาลฎีกาแผนกคดีอาญาของผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมืองเพื่อขอศาลสั่งให้ทรัพย์สินดังกล่าวตกเป็นของแผ่นดินต่อไป ทั้งนี้ ตามมาตรา 80 แห่งพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต พ.ศ. 2542

ผู้สื่อข่าวรายงานว่า สำหรับกรณีนี้ ภายหลัง ป.ป.ช. ชี้มูลความผิดนายสมศักดิ์ ฐานปกปิดทรัพย์สินแล้ว ต่อมาได้ตรวจสอบพบว่า บ้านเลขที่ 5/5 มูลค่า 16 ล้านบาทดังกล่าว ไม่สามารถหากที่มาของทรัพย์สินได้ จึงมีมติชี้มูลร่ำรวยผิดปกติในที่สุด   ก่อนหน้านี้ ป.ป.ช.เคยชี้มูลนายสมศักดิ์ จงใจปกปิดบัญชีทรัพย์สินจำนวน 30 ล้านบาทมาก่อนแล้ว และศาลฎีกาแผนกคดีอาญาของผู้ดำรงตำแหน่ทางการเมืองได้มีคำพิพากษาว่านายสมศักดิ์จงใจปกปิดบัญชีทรัพย์สิน 

นายวรวิทย์ สุขบุญ รองเลขาธิการ ป.ป.ช. เปิดเผยสำนักข่าวอิศราว่า ภายหลังคณะกรรมการ ป.ป.ช. ชี้มูลนายสมศักดิ์ กรณีร่ำรวยผิดปกติไปแล้ว จะส่งเรื่องให้ อสส. ยื่นคำร้องต่อศาลฎีกาฯ เพื่อขอศาลสั่งให้ทรัพย์สินดังกล่าวตกเป็นของแผ่นดิน ซึ่งคดีนี้เป็นเรื่องทางแพ่ง จึงไม่มีโทษจำคุก

ทั้งนี้ นายสมศักดิ์ เตรียมที่จะแถลงข่าวถึงกรณีนี้ในวันที่ 1 มิ.ย. 2558 ที่พรรคชาติไทยพัฒนา

อ่านประกอบ : หนักกว่า“ชินณิชา”ศาลฎีกาฯเชือด“สมศักดิ์”ซุกบ้าน-เงินฝาก 30 ล้าน จำคุก 6 เดือน