logo isranews

logo small 2

ACTจี้ รบ.เร่งตรวจสอบครอบครัว พล.อ.ปรีชา จันทร์โอชา

เขียนวันที่
วันพุธ ที่ 28 กันยายน 2559 เวลา 07:12 น.
เขียนโดย
isranews
หมวดหมู่

องค์กรต่อต้านคอร์รัปชันหรือACTจี้รัฐให้ความสำคัญ เรื่อง ประโยชน์ทับซ้อน (Conflict of interest) กำจัดจุดอ่อนระบบอุปถัมภ์ ที่เอื้อประโยชน์ต่อคนใกล้ชิดเป็น พร้อมหนุนให้มีการตรวจสอบข้อเท็จจริง กรณีครอบครัวพลเอกปรีชา จันทร์โอชา ยันต้องไม่มีการเข้าไปก้าวก่ายหรือครอบงำอย่างเด็ดขาด  

28959 precha son 00

กรณีข่าวของครอบครัวพลเอกปรีชา จันทร์โอชา ที่กำลังเป็นประเด็นสังคมอันอาจจะนำพาไปสู่ปัญหาของความเชื่อมั่นในความซื่อตรงของผู้นำประเทศ เมื่อเร็วๆ นี้ องค์กรต่อต้านคอร์รัปชัน มีความเห็นต่อดังนี้

1.จะต้องมีการตรวจสอบติดตามให้ข้อเท็จจริงปรากฎอย่างชัดเจนและรวดเร็ว และการตรวจสอบต้องเป็นไปตามกระบวนการขั้นตอนของกฎหมายโดยไม่มีการเข้าไปก้าวก่ายหรือครอบงำอย่างเด็ดขาด ทุกอย่างต้องให้โปร่งใส อยู่ในสายตาของสาธารณชน

2.และเพื่อเป็นการป้องกันมิให้กรณีเช่นนี้เกิดขึ้นอีก รัฐบาลต้องให้ความสำคัญในการกำหนดเรื่อง ประโยชน์ทับซ้อน (Conflict of interest) ในการบริหารจัดการโครงการต่างๆ ทั้งนี้ เพราะระบบอุปถัมภ์ หรือการเอื้อประโยชน์ต่อคนใกล้ชิดเป็นจุดอ่อนของสังคมไทย และเป็นจุดเริ่มต้นที่ร้ายแรงของการทุจริตคอร์รัปชัน เป็นสิ่งที่จะต้องทำให้หมดไปจากประเทศ ต้องช่วยกันต่อต้านไม่ให้ค่านิยมในการอุปถัมภ์เป็นข้ออัางในการทุจริตคดโกง

องค์กรต่อต้านคอร์รัปชันฯ สนับสนุนการทำงานของรัฐบาลในการต่อสู้กับการคอร์รัปชันและชื่นชมในความสุจริตซื่อตรงของพลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา ในฐานะผู้นำประเทศที่มีนโยบายชัดเจนและมีผลงานในการปราบปรามลงโทษผู้ทุจริตคดโกง เราเชื่อมั้นว่า เรื่องนี้จะได้รับการตรวจสอบ สะสางอย่างโปร่งใสตามกระบวนการยุติธรรม และจะเป็นการกำหนดบรรทัดฐานใหม่ของประเทศไทยต่อไปในภายหน้า

act270959p