logo isranews

logo small 2

เปิดระเบียบกลาโหม ห้ามใช้บ้านพักทำการค้า

ยังคงเป็นประเด็นที่ทุกฝ่ายจับตา เรื่องการตรวจสอบ ห้างหุ้นส่วนจำกัด (หจก.) คอนเทมโพรารี คอนสตรัคชั่น ของ นายปฐมพล จันทร์ชา ลูกชายคนโตของ พล.อ.ปรีชา จันทร์โอชา ปลัดกระทรวงกลาโหม ที่ไปใช้บ้านพักทหารในค่ายสมเด็จพระเอกาทศรศ จ.พิษณุโลก จดแจ้งเป็นที่ตั้ง เพื่อทำธุรกิจรับเหมาก่อสร้าง 

residence

          27 ก.ย.59 พล.อ.ปรีชา ผู้เป็นบิดา ได้ออกมาชี้แจงเรื่องนี้ โดยบอกว่า ไม่ทราบเรื่องที่ลูกชายใช้บ้านพักทหารเป็นที่ตั้ง หจก. เพราะไม่ได้รู้เห็น ขณะนั้นลูกชายจัดการเอง เนื่องจากไม่มีบ้าน มีแต่บ้านในค่าย และพร้อมให้ตรวจสอบตามที่นายกรัฐมนตรีต้องการให้มีการตรวจสอบ และชี้แจงต่อคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ หรือ ป.ป.ช.

          คำชี้แจงของ พล.อ.ปรีชา ใกล้เคียงกับคำชี้แจงของ พล.ท.สมศักดิ์ นิลบรรเจิดกุล แม่ทัพภาคที่ 3 ได้ให้สัมภาษณ์ทางโทรศัพท์กับผู้สื่อข่าวเว็บไซต์สำนักข่าวอิศรา ระบุว่า ไม่ทราบว่า หจก.เทมโพรารี คอนสตรัคชั่น ของ นายปฐมพล ใช้บ้านพักทหารในค่ายเอกาทศรถในการจดแจ้งเป็นที่ตั้ง  และไม่ทราบว่าผิดกฎหมายหรือไม่ คงต้องไปถามฝ่ายกฎหมาย ส่วนบ้านพักหลังดังกล่าว นายปฐมพลไม่ได้อาศัยอยู่แล้ว และได้ย้ายออกไปพร้อมกับบิดาเมื่อพ้นหน้าที่ในกองทัพภาคที่ 3

          การใช้บ้านพักของข้าราชการทหาร จดแจ้งเป็นที่ตั้งของห้างหุ้นส่วนจำกัด หรือบริษัท ถูกวิพากษ์วิจารณ์จากหลายฝ่ายถึงความเหมาะสม และมีการตั้งคำถามว่า สามารถใช้บ้านพักของทางราชการในการประกอบธุรกิจการค้าส่วนตัวได้หรือไม่

          จากการตรวจสอบข้อมูลพบว่า ระเบียบการพักอาศัยในบ้านพักของทหาร มีกำหนดไว้อย่างชัดเจน แต่ละหน่วยก็มีระเบียบของตน เช่น กองทัพบก หรือสำนักงานปลัดกระทรวงกลาโหม เป็นต้น

          ทั้งนี้ เมื่อสืบค้น "ระเบียบสำนักงานปลัดกระทรวงกลาโหม ว่าด้วยการพักอาศัยในอาคารที่พักอาศัยของสำนักงานปลัดกระทรวงกลาโหม พ.ศ.2555" พบว่า ระเบียบดังกล่าวมีความยาวถึง 38 หน้า ลงนามโดย พล.อ.เสถียร เพิ่มทองอินทร์ ปลัดกระทรวงกลาโหมในช่วงเวลาดังกล่าว โดยระเบียบในข้อ 18.14 ระบุชัดว่า "ห้ามประกอบการค้าใดๆ ในที่พักอาศัยซึ่งทางราชการมิได้จัดไว้ หรือผู้ปกครองอาคารที่พักอาศัยไม่ได้อนุญาต"

          แม้รายละเอียดของระเบียบในแต่ละหน่วยจะไม่เหมือนกันเสียทีเดียว แต่ก็มีหลักการคล้ายๆ กัน คือต้องการให้บ้านพักทหารมีความเป็นระเบียบเรียบร้อย ไม่กระทำการใดๆ ในทางแสวงหากำไร เช่น ให้บุคคลอื่นเช่าต่อ และผู้พักอาศัยต้องไม่มีพฤติกรรมสร้างความเดือดร้อนรำคาญแก่ผู้อื่น

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

บรรยายภาพ : ระเบียบสำนักงานปลัดกระทรวงกลาโหม ว่าด้วยการพักอาศัยในอาคารที่พักอาศัยของสำนักงานปลัดกระทรวงกลาโหม พ.ศ.2555 ข้อ 18.4

พิมพ์อีเมล