logo isranews

logo small 2

เปิดสัญญาเช่าที่ดินวัดพระศรีฯ 162 ไร่ ชนวนชง สตง.สอบ ‘มรภ.พระนคร’

เขียนวันที่
วันอังคาร ที่ 14 กรกฎาคม 2558 เวลา 19:55 น.
เขียนโดย
isranews

เปิดสัญญาเช่าที่ดินวัดพระศรีฯ 162 ไร่ 3 ปี มรภ.พระนคร ทับซ้อนที่ดินกรมธนารักษ์ 34 ไร่ 585.4 ล้าน ชนวนอาจารย์สาว ร้อง สตง. - ประยุทธ์ สอบ ผู้บริหาร 5 ปมรวด

PIC phrsri 14 7 58 1

กรณี น.ส.ขจิตพรรณ อมรปาน อาจารย์ประจำพุทธวิชชาลัย และกรรมการสภาคณาจารย์และข้าราชการ มหาวิทยาลัยราชภัฎพระนคร ได้ยื่นหนังสือถึงผู้ว่าการตรวจเงินแผ่นดิน (สตง.) หัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ (คสช.) ให้ตรวจสอบการบริหารงานของผู้บริหารมหาวิทยาลัยราชภัฎพระนครใน 5 กรณี และ 1 ใน 5 คือ กรณีสัญญาเช่าที่ดิน ระหว่างมหาวิทยาลัยฯกับวัดพระศรีมหาธาตุ จำนวน 23 แปลง เนื้อที่ 162 ไร่ เป็นเวลา 36 เดือน

เงื่อนปมทีถูกร้องเรียนก็คือ ที่ดินที่ทำสัญญาเช่า กรมธนารักษ์ได้ตรวจสอบพบว่า 9 แปลงเนื้อที่ 34-0-15 ไร่ เป็นที่ดินของกรมธนารักษ์ซึ่งมหาวิทยาลัยฯเป็นดูแลและใช้ประโยชน์ เท่ากับมหาวิทยาลัยฯเช่าที่ดินของมหาวิทยาลัยเองส่วนหนึ่ง (ที่ดินของกรมธนารักษ์ แต่มหาวิทยาลัยดูแล)

เรื่องราวดังกล่าวมีความเป็นมาอย่างไร?

สำนักข่าวอิศรา www.isranews.org นำข้อมูลมาเปิดเผยดังนี้

28 สิงหาคม 2555 มหาวิทยาลัยราชภัฎทำสัญญาเช่าที่ดินกับวัดพระศรีมหาธาตุ (สัญญาที่15/2556) โดย นายกฤชญาณ เรืองนุ่ม ไวยาวัจกร ผู้รับมอบอำนาจจากเจ้าอาวาสวัดพระศรีมหาธาตุ ตามหนังสือมอบอำนาจ ที่ พม.190/2555 ลงวันที่ 28 เดือนสิงหาคม พ.ศ.2555 จำนวน 23 แปลง

ได้แก่ โฉนดที่ 1451 , 1452, 1453 ,1753,1754,1755,1748,560,991(บางส่วน) 992(บางส่วน) 993,994,995 และ 1230 โฉนดเลขที่ 1758,1760,1761,1763,1764,1765,1766,1767 และ 1229 อยู่ที่แขวงอนุสาวรีย์ เขตบางเขน กรุงเทพมหานครเนื้อที่ประมาน 162 ไร่ ในอัตราค่าเช่าทั้งแปลง เพื่อเป็นสถานศึกษาของ มหาวิทยาลัยราชภัฎพระนคร มีกำหนดระยะเวลาในการเช่า 36 เดือน นับตั้งแต่วันที่ 1 เดือนตุลาคม พ.ศ.2556 ถึงวันที่ 30 เดือนกันยายน พ.ศ.2559 เป็นเงินค่าเช่าเดือนละ 261,360 บาท หรือ ปีละ 3,136,320 บาท (รวม 9,408,960 บาท) (ดูเอกสาร)

 PIC วดพระศร 2

PIC วดพระศร 3

15 ต.ค.57 น.ส.ขจิตพรรณ อมรปาน อาจารย์ประจำพุทธวิชชาลัย และในนามผู้แทนการสภาคณาจารย์และข้าราชการ มหาวิทยาลัยราชภัฎพระนคร ทำหนังสือถึงอธิบดีกรมธนารักษ์ ตั้งคณะกรรมการตรวจสอบหาข้อเท็จจริงเพื่อความชัดเจนในการแก้ไขปัญหาการใช้ที่ดินและกรรมสิทธิ์ที่ดินระหว่างวัดพระศรีมหาธาตุ (บางเขน) กับ มหาวิทยาลัยราชภัฎพระนครว่า บริเวณใดบ้างที่เป็นที่ของธรณีสงฆ์และที่ดินใดบ้างเป็นที่ราชพัสดุ

20 พ.ย.57 กรมธนารักษ์ โดย พัชรพล สุพล นายช่างสำรวจอาวุโส รักษาราชการแทนผู้อำนวยการส่วนจัดการฐานข้อมูลที่ราชพัสดุ ปฏิบัติราชการแทน อธิบดีกรมธนารักษ์ ทำหนังสือแจ้งกลับ ว่า โฉนดที่ดิน จำนวน 23 ฉบับ ซึ่งปรากฏในสัญญาเช่าที่ดิน สัญญาที่15/2556 ระหว่างวัดพระศรีมหาธาตุกับมหาวิทยาลัยราชภัฎพระนคร มีโฉนดที่ดินจำนวน 9ฉบับ ประกอบด้วย โฉนดที่ดินเลขที่ 1758,1760,1761,1763,1764,1765,1766,1767 และ 1229 มีกระทรวงการคลังเป็นผู้ถือกรรมสิทธิ์ที่ดิน กรมธนารักษ์นำส่งขึ้นทะเบียนที่ราชพัสดุแปลงหมายเลขทะเบียนที่ กท.4166 แขวงอนุสาวรีย์ เขตบางเขน กรุงเทพมหานคร เนื้อที่รวม 34-0-15 ไร่ มหาวิทยาลัยราชภัฎพระนครเป็นหน่วยงานดูแลและใช้ประโยชน์ที่ราชพัสดุแปลงดังกล่าว ราคาประเมินปี 2551-2554 จำนวน 585,427,000 บาท ซึ่งกรมธนารักษ์แจ้งให้มหาวิทยาลัยแก้ไขให้ถูกต้อง (ดูเอกสาร)

PIC วดพระศร 1 

กรณีนี้จึงเกิดข้อสงสัยว่าจะแก้ไขสัญญาอย่างไร และเงินค่าเช่าที่ดินที่จ่ายให้แก่วัดพระศรีฯ (ผ่านกรรมการวัด) ไปแล้วจะทำอย่างไร?

ขณะที่ยังไม่มีคำชี้แจงจากฝ่ายบริหาร ผู้ถูกร้องเรียน

อ่านประกอบ : อาจารย์สาวยื่น สตง.สอบ 5 ปมรวด อธิการฯ มรภ.พระนคร-เช่าที่ดินวัดพระศรีฯด้วย