นาฬิกา

line share   facebook   twitter   youtube

  • หน้าแรก
  • Isranews
  • 'เนตร' ขอความเป็นธรรม ยื่นฟ้อง 'ปธ.ก.อ.-อสส.' เพิกถอนคำสั่งให้ออกราชการ คดี 'บอส'

footer logoIsranews Agency | สำนักข่าวอิศรา
สำนักงาน : เลขที่ 538/1 ถนนสามเสน แขวงดุสิต เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร 10300
เบอร์โทรศัพท์ : 0-2241-3160 เบอร์โทรสาร 0-2241-3161

Copyright © 2010 - 2020 https://www.isra.or.th All rights reserved.

 
SONP1