facebook twitter youtube rss

Items tagged with : บุญสม ทองศรีพราย

บทความทั้งหมด: 2 บทความแสดงบทความ: 1 - 2 บทความ
Image Item title Description Last updated
วันครูของครูชายแดนใต้...วังวนแห่งความสูญเสีย วันที่ 16 มกราคมของทุกปีเป็น “วันครู” ทุกพื้นที่ของประเทศพร้อมใจกันจัดกิจกรรมเชิดชูคุณูปการของครู วันจันทร์, 16 มกราคม 2560 00:23
สมาพันธ์ครูชายแดนใต้โวย คดี ตชด.ยิงอดีต ผอ.โรงเรียน ส่อไม่ได้เงินเยียวยา เหตุการณ์ยิงครูระดับอดีตผู้อำนวยการโรงเรียนจนเสียชีวิตกลางตลาดในเขตอำเภอเมืองยะลา เมื่อวันที่ 4 มกราคมที่ผ่านมา กำลังกลายเป็นปัญหา เพราะครอบครัวของคร... วันพุธ, 11 มกราคม 2560 22:07