facebook twitter youtube rss

Items tagged with : กลุ่มทรู

บทความทั้งหมด: 1 บทความแสดงบทความ: 1 - 1 บทความ
Image Item title Description Last updated
ทรูมูฟฯค้านคิดค่าโทรเป็นวินาที อ้างปชช.จ่ายแพงขึ้น สายงานสื่อสารองค์กรและประชาสัมพันธ์การตลาด กลุ่มทรูได้เผยแพร่ข่าวสารกรณีที่มีการเรียกร้องให้คณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์และกิจการโทรคมน... วันอังคาร, 10 มกราคม 2560 18:00