facebook twitter youtube rss

Items tagged with : คิดค่าโทรตามจริง

บทความทั้งหมด: 3 บทความแสดงบทความ: 1 - 3 บทความ
Image Item title Description Last updated
เอาจริง! มูลนิธิเพื่อผู้บริโภค เดินหน้าฟ้องผู้ให้บริการโทรศัพท์ คิดค่าบริการเกินจริง เอาจริง มูลนิธิเพื่อผู้บริโภค เดินหน้ายื่นฟ้อง4 บริษัทผู้ให้บริการโทรศัพท์ เหตุคิดค่าบริการเกินจริง "สารี" เผยใช้รูปแบบการฟ้องแบบกลุ่ม ลดคว... วันอังคาร, 17 มกราคม 2560 10:11
ทรูมูฟฯค้านคิดค่าโทรเป็นวินาที อ้างปชช.จ่ายแพงขึ้น สายงานสื่อสารองค์กรและประชาสัมพันธ์การตลาด กลุ่มทรูได้เผยแพร่ข่าวสารกรณีที่มีการเรียกร้องให้คณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์และกิจการโทรคมน... วันอังคาร, 10 มกราคม 2560 18:00
คิดค่าโทรเป็นวินาที ข้อเสนอเพื่อการปฏิรูปประเทศไทย ประวิทย์ ลี่สถาพรวงศา กรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ (กสทช.) เมื่อวันที่ 6 มกราคม 2558 สภาปฏิรูปแห่งชาติ ได้ลงมติ... วันอังคาร, 10 มกราคม 2560 18:04