facebook twitter youtube rss

Items tagged with : แก้ไขร่างรัฐธรรมนูญฉบับชั่วคราว

บทความทั้งหมด: 4 บทความแสดงบทความ: 1 - 4 บทความ
Image Item title Description Last updated
มติ สนช.เอกฉันท์โหวตผ่าน 3 วาระรวดแก้ รธน.ชั่วคราว เปิดช่องแก้ รธน. ใหม่ มติที่ประชุม สนช. เอกฉันท์ โหวตผ่าน 3 วาระรวดแก้ไข รธน.ชั่วคราวปี’57 ประเด็นตั้งผู้สำเร็จราชการแทนฯ เลิก ม.18,19,20 รธน.ปี'50-เปิดช่องให้นายกฯขอ... วันศุกร์, 13 มกราคม 2560 13:01
ทำตอนนี้อนาคตไม่เกิดปัญหา! เหตุผลแก้ รธน.ชั่วคราวเปิดช่องแก้ รธน.ใหม่ “…เป็นข้อสังเกตสมควรดำเนินการในขณะนี้ หากผัดผ่อนรอดำเนินการต่อไป สมมติ รอประกาศใช้รัฐธรรมนูญแล้ว ค่อยปรับปรุงแก้ไข แม้โดยกลไกกฎหมายทำได้ แต่จะเกิดปัญ... วันศุกร์, 13 มกราคม 2560 12:20
เปิดหลักการ-เหตุผลแก้ รธน.ชั่วคราว-มติวิป สนช.ให้สภาใช้ดุลพินิจโหวต เปิดหลักการ-เหตุผลแก้ไข รธน.ชั่วคราวปี’57 เปิดทางให้นายกฯขอรับพระราชทานร่าง รธน.ฉบับใหม่ มาแก้ไขตามข้อสังเกต หากพระมหากษัตริย์ไม่ประทับอยู่ในราชอาณาจ... วันพฤหัสบดี, 12 มกราคม 2560 12:15
ฉลุย! สนช.ผ่าน 3 วาระรวด แก้ รธน.ชั่วคราวปูทางทำประชามติ ไฟเขียวยกสภา! สนช.ผ่านแก้ไขร่าง รธน.ชั่วคราวปี'57 ผ่าน 3 วาระรวด "วิษณุ" แจงยิบเหตุผลสำคัญแก้ไข ปูทางทำประชามติ สนช.ถกเพียบ ปมทำประชาม... วันพฤหัสบดี, 18 มิถุนายน 2558 16:01