‘สุทัศน์ เงินหมื่น’ ในคดี รพช.! ศาลฎีกาฯยกคำร้อง ‘ไต่สวนอิสระ’

เขียนวันที่
วันอังคาร ที่ 10 มกราคม 2560 เวลา 20:30 น.
เขียนโดย
isranews

ตุงนัง!เปิดชื่อล่าสุด ‘สุทัศน์ เงินหมื่น’ ถูกซี 9 ยื่นศาลฎีกาฯขอไต่สวนอิสระ พันคดี รพช. แต่ยกคำร้อง เหตุไม่มีระเบียบรองรับ  ผู้รับเงิน 3 ล. ยกประเด็นสู้ ไฉน!ไม่โดนเรียกสอบ ในชั้น ป.ป.ช. 

picmnasddddd

คดีนายทวี ทวีวงศ์ เมื่อครั้งดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการศูนย์เร่งรัดพัฒนาชนบทสกลนคร รักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการกองเจ้าหน้าที่ (ระดับ 9) สำนักงานเร่งรัดพัฒนาชนบท (รพช.) รับเงิน 3 ล้านบาทจากนายประสิทธิ์ วิไลลักษณ์ ผู้อำนวยการศูนย์เร่งรัดพัฒนาชนบทขอนแก่น (ระดับ 9) เพื่อช่วยเหลือมิให้นายประสิทธิ์ถูกโยกย้ายมารักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการกอง ระดับ 8 ในส่วนกลาง เหตุเกิดเมื่อวันที่ 18 มี.ค.2540

สำนักข่าวอิศรา www.isranews.org รายงานไปแล้วว่า คดีนี้นายประสิทธิ์อ้างว่าจ่ายเงินในช่วงปี 2538-2540 จำนวน 7 ครั้ง จำนวน 23 ล้านบาท ครั้งสุดท้ายคือ วันที่ 18 มี.ค.2540 จำนวน 3 ล้านบาท (ครั้งที่ 7) เพื่อมิให้ถูกโยกย้ายเข้าส่วนกลาง (เนื่องจากถูกร้องเรียนในการสร้างถนน จ.ยโสธร)

ทว่าเมื่อจ่ายแล้วกลับถูกโยกย้าย จึงนำไปสู่การร้องเรียนต่อคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติเมื่อวันที่ 18 มี.ค.2543 และขอความช่วยเหลือจากผู้บริหารของ รพช. ผู้บริหารของกระทรวงมหาดไทย และนักการเมือง

ข้าราชการระดับสูงที่นายประสิทธิ์ขอความช่วยเหลือ ได้แก่ นายปรีณะ ลีพัฒนะพันธุ์ รองเลขาธิการ รพช. นายดิเรก อุทัยผล เลขาธิการ รพช. นายชนะศักดิ์ ยุวบูรณ์ ปลัดกระทรวงมหาดไทย ฝ่ายการเมือง ได้แก่ นายประยุทธ ศิริพาณิชย์ ส.ส.พรรคชาติไทย จ.มหาสารคาม นายประภัตร โพธสุธน รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทย กำกับดูแลสำนักงาน รพช. นายเสนาะ เทียนทอง รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย นายมงคล สิมะโรจน์ ใกล้ชิดนายเสนาะ เทียนทอง และ นายบัญญัติ บรรทัดฐาน รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย คนต่อมา

ล่าสุดมีนักการเมืองอีกคนที่ปรากฎชื่อ คือ นายสุทัศน์ เงินหมื่น

ทั้งนี้ ภายหลังจาก คณะกรรมการ ป.ป.ช.ชี้มูลความผิดทางอาญานายทวี ทวีวงศ์ เรียกรับเงิน 3 ล้านบาท ในชั้นศาล นายทวี จำเลยปฏิเสธ ข้อกล่าวหา และต่อสู้ว่า ผู้กล่าวหาโกรธแค้นนายทวี ถูกขุดคุ้ยการทำงานที่ไม่ถูกต้องจนผู้ถูกกล่าวถูกตั้งคณะกรรมการสอบสวน

ประเด็นหนึ่ง นายทวี ทวีวงศ์ ให้การในชั้นศาล เมื่อวันที่ 17 ก.ย.2558 ระบุว่า

“ตามคำร้อง ของผู้เสียหายที่ยื่นต่อศาลฎีกาขอตั้งคณะผู้ไต่สวนอิสระ ระบุว่า “วันที่ 18 มี.ค.2540 เวลากลางวัน ผู้ถูกร้องทั้งสี่ เรียกและยอมรับเงินจำนวน 3,000,000 บาท จากผู้ร้องโดยผ่านนายประวิทย์ อริยกานนท์ โดยมิชอบ ซึ่งผู้ถูกร้องทั้งสี่คือนายสุทัศน์ เงินหมื่น นายเฉลิม พรหมเลิศ นายชัยสิทธิ์ โหตระกิตย์ และจำเลย” แต่ข้อเท็จจริงอันนี้ ผู้เสียหายไม่ได้ยกขึ้นมาว่ากันในชั้นไต่สวนของคณะอนุกรรมการ ป.ป.ช. โดยนายสุทัศน์ เป็นรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทย ซึ่งรับผิดชอบกำกับดูแลสำนักงานเร่งรัดพัฒนาชนบท ส่วนนายชัยสิทธิ์ เป็นรองเลขาธิการ รพช. สำหรับนายประวิทย์ถูกแจ้งข้อกล่าวหาด้วย เนื่องจากมีเงินจากผู้เสียหายเข้าบัญชี แต่คณะกรรมการ ป.ป.ช.ไม่ชี้มูล”

ขณะเดียวกัน ในการแถลงปิดคดีของทนายจำเลยเมื่อวันที่ 23 ก.ย.2558  ก็ยังกล่าวถึงกรณี ผู้เสียหาย ยื่นต่อศาลฎีกาฯขอตั้งคณะผู้ไต่สวนอิสระดังกล่าวมาเป็นต่อสู้ด้วย

ประเด็นการขอไต่สวนอิสระนั้น  ก่อนหน้านี้ เมื่อวันที่ 15 ธ.ค.2553 นายประสิทธิ์ยื่นคำร้องต่อศาลฎีกาแผนกคดีอาญาของผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมือง ขอให้ไต่สวนอิสระ โดยมีนายสุทัศน์ เงินหมื่น กับพวก 21 คนเป็นผู้ถูกกล่าวหา แต่ ศาลฎีกาฯยกคำร้อง

หนังสือของเลขานุการแผนกคดีอาญาของผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมืองถึงผู้ร้องระบุว่า

“ที่ประชุมใหญ่ศาลฎีกา ได้พิจารณาคำร้องดังกล่าวในการประชุมใหญ่ศาลฎีกา ครั้งที่ 1/2554 วันที่ 21 มกราคม 2554 แล้วเห็นว่า ขณะนี้ยังไม่มีกฎหมายบัญญัติเกี่ยวกับคุณสมบัติ อำนาจหน้าที่ วิธีการไต่สวนและการดำเนินการอื่นที่จำเป็นของผู้ไต่สวนอิสระ ตามที่กำหนดไว้ในรัฐธรรมนูญฯ มาตรา 276 วรรคสอง จึงไม่สามารถตั้งผู้ไต่สวนอิสระได้ มีมติให้ยกคำร้อง”

จากการตรวจสอบพบว่า คดีนี้ในชั้นไต่สวนของ ป.ป.ช. สอบปากคำพยาน 36 ปาก อาทิ นายอารีย์ วงศ์ อารยะ ปลัดกระทรวงมหาดไทย นายเฉลิม พรหมเลิศ เลขาธิการ รพช. นายชัยสิทธิ์ โหตระกิตย์ นายศักดิ์ เตชาชาญ รวมทั้งผู้มีชื่อโอนเงินด้วย แต่ไม่มีชื่อนายสุทัศน์ เงินหมื่น
25 ธ.ค. 2555 คณะกรรมการ ป.ป.ช. มีมติเอกฉันท์ 8 เสียง ชี้มูล นายทวี เรียกรับเงินจากผู้กล่าวหา เพื่อช่วยให้ผู้กล่าวหาดำรงตำแหน่งประจำที่ศูนย์ปฏิบัติการเร่งรัดพัฒนาชนบทขอนแก่น ไม่ต้องย้ายไปประจำในท้องที่จังหวัดอื่น โดยผู้กล่าวหาได้นำเงินจำนวน 3 ล้านบาท ไปมอบให้ผู้ถูกกล่าวหาที่ 1 (นายทวี) เมื่อ 18 มี.ค. 2540 (การจ่ายเงินครั้งที่ 7) มีมูลความผิดทางวินัยร้ายแรง และมีความผิดตามประมวลกฎหมายอาญามาตรา 149 และ มาตรา 157 แต่ความผิดตามประมวลกฎหมายอาญามาตรา 157 ได้ขาดอายุความ จึงให้ยุติการดำเนินคดีอาญากับนายทวีในฐานความผิดนี้ 

การยื่นคำร้องต่อศาลฎีกาแผนกคดีอาญาของผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมือง เพื่อขอให้มีการไต่สวนอิสระ ต่ออดีตรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยกับพวกของนายประสิทธิ์ เมื่อวันที่ 15 ธ.ค.2553 เกิดขึ้นก่อน ป.ป.ช.ชี้มูลในวันที่ 25 ธ.ค. 2555

picnhjdddddddd

picnhhhh12

อย่างไรก็ตาม จากการตรวจสอบคำให้การครั้งแรกของนายประสิทธิ์ ต่อกรรมการไต่สวนของ ป.ป.ช.เมื่อ 31 ต.ค.2543 (นายประสิทธิ์ให้การ 6 ครั้ง) ไม่ปรากฎว่าพาดพิงหรือกล่าวหานายสุทัศน์แต่อย่างใด

ทว่า เหตุไฉน! กลับยื่นคำร้องต่อศาลฎีกาฯขอตั้งไต่สวนอิสระ โดยมีนายสุทัศน์ เป็นผู้คัดค้าน หมายเลข 1 ?

อ่านประกอบ:

เปิดบันทึก ‘ซี 9’ ถึงอดีตบิ๊ก รมต. ‘ขอเงินที่ส่งตามข้อตกลงคืน’ คดีสินบน รพช.

‘ป๋าเหนาะ-ประภัตร-บัญญัติ’ ชื่อโผล่ ถูก ‘ขอให้ช่วย’ คดีสินบน รพช.

โชว์สเตทเม้นท์ 3 ล. บัญชีเดินสะพัด มัดคดี ผอ.รพช. รับสินบน

ละเอียดยิบ! คำพิพากษาศาลอุทธรณ์ คดี ผอ.รพช.รับสินบน 3 ล. ในห้องทำงาน

ศาลอุทธรณ์พิพากษายืน คุก 6 ปี ผอ.รพช.รับสินบน 3 ล.'ซี 9' คดีโยกย้ายตำแหน่ง

ศาลสั่งจำคุก 6 ปี ซี 9 รพช.รับเงินสด 3 ล.ค่าซื้อเก้าอี้ ผอ.ศูนย์ขอนแก่น ไม่ให้ถูกย้าย

ขมวดปมโอนเงิน 8.9 ล.! ‘ซี 8’ โชว์สัญญากู้ยืม 6 ฉบับ -ดุลพินิจ ป.ป.ช.

INFO : 20 รายชื่อ ขรก.คนใกล้ชิด โอนเงิน คดีซื้อ-ขายเก้าอี้ รพช.

ใบโอนเงิน 12 ล. แบงก์กรุงไทย-กสิกรไทย คดีสินบน รพช.

คำวินิจฉัย ป.ป.ช.กรณีหิ้วเงินสด-เช็ค 6 ครั้ง 20 ล. คดีสินบน รพช.

ไขปมไฉน! ‘เฉลิม’ เรียกคุยขอหัวคิว 2% ฟังไม่ขึ้น คดีสินบน รพช.

พลิกสำนวน ป.ป.ช.!ไขปม ‘ไม่ฟัน’ ซี 9 กรณีโอนเงินผ่านแบงก์ 46 ล. ‘เอาผิดยาก’

เปิดหมด!รายชื่อ 20 ขรก.-เมีย โอนเงิน 46 ล.คดีซื้อเก้าอี้ รพช. ในสำนวน ป.ป.ช.

เปิดหลักฐานใหม่ ! ไม่พบชื่อ‘เมีย’ซี 9 ถือหุ้นรับเหมา ช่วง‘เปิดบัญชี-รับเช็ค 5 ใบ’

เช็ค 5 ใบโผล่ คดีซื้อขายเก้าอี้ รพช.! 3 ฉบับ 4.2 ล. โอนเข้าบัญชีลูกสาว ซี 9

โฉมหน้า 5 ใบโอนเงิน 6.5 ล.!อ้าง ส.ส. กาฬสินธุ์ เจ้าของตัวจริง คดีสินบน รพช.

เปิดใบโอนเงิน‘ซี 9-เมีย’ 11.5 ล.เข้าบัญชี ‘ประวิทย์’คดีสินบน-อ้าง 6.5 ล.ของ ส.ส.

เปิดตัว-คำให้การ ‘เมีย’ ซี 9 โอน 8.5 ล.เข้าบัญชี ‘ประวิทย์’ คดีสินบน รพช.

‘เมีย’อดีต ขรก.ใหญ่ มีเงินสะพัดเข้าบัญชี 30 ล. โยงคดีสินบนซื้อเก้าอี้ รพช.

INFO : เส้นทางการโอนเงินคดีซื้อขายเก้าอี้ รพช.

สเตทเม้นท์บัญชี ‘ประวิทย์’ มีเงินโอนเข้าเกิน 3 แสน 132 ครั้ง จาก 16 จ. 19 สาขา

พบ ‘ประวิทย์’ จ่ายเช็ค 98 ฉบับให้ลูกชาย 4 คนเบิกเงินสด คดีสินบน รพช.

อดีต ส.ส.-บิ๊ก รพช. ใช้บัญชี ‘ประวิทย์’ โอนเงิน ‘ซื้อที่ดิน-ดาวน์รถ-เช่าพระเครื่อง’

เปิดบทสัมภาษณ์ 'ประวิทย์' เจ้าของบัญชีเงินฝากคดี รพช. "ผมไม่ได้รวยพันล้าน"

เปิดคำให้การ อดีต ผอ. รพช. รับเช็ค 2 ล. ‘ช่วยเมียลูกชายเพื่อนทำยอดเงินฝาก’

ขมวด 5 ขรก. โอนเงินเข้าบัญชี 'เจ้าของร้านเครื่องจักรกล' 27.4 ล. คดี รพช.

คำให้การ'เฉลิม-ชัยสิทธิ์'คดีซื้อขายเก้าอี้ รพช.-ปัดเปิด ร.ร.สั่งลูกน้องส่งหัวคิว 2%

ไทม์ไลน์ชัดๆ คดีเรียกรับ 3 ล. บิ๊ก รพช. 13 ปีในมือ ป.ป.ช.-ขาดอายุความ 1 ข้อหา

อดีตซี 9 ฟ้อง ผอ.รพช. อีกคดี!เรียกรับ 3 ล.- นักธุรกิจแจงแค่ยืมบัญชีโอนเงิน

เบื้องหลังจ่าย 3 ล.! คำให้การ ซี 8 “นายให้นโยบายต้องจัดส่งค่าบริหารงาน 1%”

พบอีก 2 ขรก. โผล่โอนเงินเข้าบัญชี'เสี่ย ป.'ใกล้ชิดบิ๊ก รพช. 3 ล. 'ไม่รู้ค่าอะไร'

เปิดใบโอนเงิน 3 ล้าน คดีสินบน รพช.

คำให้การลึก! คดีซื้อขายเก้าอี้ รพช. คนเดียวจ่ายยิบให้ ‘บิ๊ก’ 8 ครั้ง 28 ล้าน

เปิดพฤติการณ์คดีสินบน 3 ล. ซี 9 รพช. เบิกเงินสดจากแบงก์ไปจ่ายถึงห้องทำงาน

ศาลสั่งจำคุก 6 ปี ซี 9 รพช.รับเงินสด 3 ล.ค่าซื้อเก้าอี้ ผอ.ศูนย์ขอนแก่น ไม่ให้ถูกย้าย